Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Be part of the solution!
Door Barbra Middelkoop, 1 november 2019

Wilt u ook meer grip krijgen op de ontwikkeling van wetgeving en beleid voor uw eigen sector?

Zowel de publieke opinie als het beleid over het houden van dieren veranderen. De maatschappelijke verdeeldheid lijkt hierbij steeds sterker te worden en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan wordt daardoor steeds lastiger. Deze veranderingen zijn voornamelijk ingegeven door de grote hoeveelheid eenzijdige, onjuiste informatie die via allerlei kanalen verspreid wordt. Een verkeerde voorstelling van zaken beïnvloedt zo al jaren het beleid in Nederland en de rest van Europa.

Tot nu toe hebben wij dit als particuliere en professionele dierhouders steeds alleen achteraf aangepakt middels juridische procedures. Door steeds alleen reactief te zijn worden er meer en meer beleidsvoorstellen gedaan (en aangenomen) die op dierwelzijn geen enkele positieve invloed hebben, maar wel het houden van dieren beogen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de positieflijst: diersoorten waarmee er zich nauwelijks problemen voordoen wil men verbieden, en diersoorten waar juist het zwaartepunt van de welzijnsproblematiek ligt stelt men vrij van beoordeling. Dit, en vele andere voorbeelden van ineffectieve besluiten – die bovendien voor een rechter steeds geen stand weten te houden – tonen aan dat input vanuit professionele, én particuliere experts cruciaal is.
Wij, van EARTH, zijn een groep van bevlogen experts uit het veld, die het belangrijk vinden om het beeld in de samenleving van dieren en hun houders te verbeteren. Gezamenlijk hebben we de handen ineen geslagen voor de oprichting van EARTH.

Wij doen nu graag een beroep op uw expertise. Uit onze overleggen met beleidsmakers blijkt dat zij voor het eerst in jaren daadwerkelijk de intentie hebben om de samenwerking te zoeken met houders van dieren. Het is nú tijd om daarin het voortouw te nemen door deze beleidsmakers daarvoor middelen aan te reiken zoals houderijrichtlijnen en fokkerij- en gezondheidsnormen. Op deze manier geven we zelf aanzet tot beleid en wetgeving die daadwerkelijk effectief is en aansluit op de praktijk.

Op 7 februari 2020 vindt het allereerste EARTH congres plaats. Bij dit congres zijn beleidsmakers uit zowel het Nederlandse als Europees Parlement aanwezig. Daar zullen wij met behulp van een sterke line-up van bekende en deskundige vakmensen uit de dierensector het roer nemen en de door de sector gezamenlijk gevormde roadmap naar de toekomst van de dierhouderij inleiden.

Om de roadmap zo goed mogelijk te laten aansluiten op wensen en behoeften uit de praktijk vinden er op 21 en 22 november twee voorbereidende strategie-avonden plaats. Wij doen graag een beroep op de expertise van zowel professionals als particulieren uit dit werkveld en hebben hen daarom uitgenodigd om bij een van deze twee avonden aanwezig te zijn. Deze uitnodigingen zijn veelvuldig gedeeld via facebook, en ook via het inschrijvingsformulier op onze website hebben wij vele reacties mogen ontvangen. Met bijna 80 inschrijvingen vanuit alle verschillende facetten van de houderij maken we met deze eerste strategieavonden al een prachtige start!

Inschrijvingen gesloten
Om organisatorische redenen zijn onze inschrijvingen per 19 november gesloten. Mocht u toch interesse hebben om als gesprekspartner op te treden vragen wij u om per mail contact met ons op te nemen via info@our-EARTH.eu

Meld je aan voor onze nieuwsbrief