Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Waardevolle gesprekken
Door Rogier van Rossem, 30 november 2019

Gisteren zijn er namens EARTH gesprekken gevoerd met de directie van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en stakeholders in zeer uiteenlopende sectoren. Hierbij is wederom bevestigd dat de dialoog uitstekend bijdraagt aan, en het juiste pad blijkt voor, het behalen van resultaten.

Tijdens deze gesprekken hebben we besproken waar de raakvlakken liggen, en op welke wijze het LVN het beste met partijen als EARTH kan samenwerken.

Hieruit blijkt dat de proactieve rol van EARTH precies de nieuwe koers is die de overheid gezamenlijk met de sectoren wil inslaan. Hiermee liggen de mogelijkheden om zelf structureel bij te dragen aan de inhoud van beleid dichterbij dan ooit.

De koers die we gezamenlijk varen kan eindelijk echte veranderingen teweeg brengen binnen de sector dier, omdat er nu vanuit een gemeenschappelijk belang wordt gewerkt en oplossingsgericht wordt gedacht. Het is heel prettig om te ervaren dat onze initiatieven ook hier breed gedragen worden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief