Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil?
Door Barbra Middelkoop, 11 december 2019

De vier hoofdpijlers waar EARTH zich op focust zijn Welzijn, Educatie, Conservatie en Kennisdeling, ofwel WECK. Een van deze pijlers is kennisdeling, maar wat bedoelen we daar nu precies mee, en wat is het verschil met educatie? Simpel gezegd gaat kennisdeling over de middelen die men inzet om kennis te bewaren en breed beschikbaar te maken. Educatie heeft betrekking op de daadwerkelijke inhoud en kwaliteit. Omdat de inhoud en kwaliteit van informatie minstens net zo belangrijk zijn als de beschikbaarheid en borging hebben we dit onderwerp dus opgedeeld in twee pijlers.

Veel waardevolle informatie wordt vastgelegd en gedeeld middels artikelen in de bladen die door verschillende verenigingen in Nederland worden uitgegeven. Daarnaast hebben veel organisaties en verenigingen websites waarop zij informatie beschikbaar stellen, hetzij alleen voor hun leden, hetzij openbaar. EARTH heeft op het gebied van digitaal/ online vastleggen van informatie de expertise in huis om hierover te adviseren, neem voor meer informatie dan ook gerust contact met ons op!

De binnen vereniging beschikbare kennis is van grote toegevoegde waarde voor haar leden en komt het beste tot zijn recht als deze gemakkelijk benaderbaar is. Er zijn al vele voorbeelden van verenigingen die een zeer waardevolle schat aan informatie openbaar op hun websites beschikbaar stellen voor alle liefhebbers van dieren! Daarnaast is het voor (startende) particulieren altijd aan te raden zich aan te sluiten bij dergelijke verenigingen, teneinde goed voorbereid van start te kunnen met het succesvol houden van dieren op een hoog niveau van dierwelzijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief