Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen
Door Erna Philippi, Natuur en Recht, 13 december 2019

Zoals u in onze decembernieuwsbrief heeft kunnen lezen behandelen we meer en meer zaken waarbij uitvoervergunningen voor Bijlage B dieren zijn geweigerd omdat de legale herkomst niet bewezen wordt geacht. In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC) namelijk een nieuw CITES-richtsnoer bekend gemaakt waarin reeds bestaande wetgeving op een iets andere manier wordt uitgelegd, wat alles veel complexer maakt. Hierover liep een rechtszaak waarin op 12 december 2019 uitspraak is gedaan door de Rechtbank Amsterdam. Hiermee is een nieuw, veel strenger beleid voor het aantonen van de legale herkomst van Bijlage B-dieren komen vast te staan.

De rechtbank heeft bepaald dat voor het aantonen van de legale herkomst van in de EU gefokte Bijlage B dieren niet alleen moet worden aangetoond van wie een dier is verkregen, maar dat ook de legale herkomst van de ouderdieren moet worden aangetoond. Je moet dus exact weten wie de kweker is en dat het fokbestand van de kweker aan de eisen van de CITES Basisverordening en CITES Uitvoeringsverordening voldoet. Dit betekent dat bij de aankoop en verkoop van Bijlage B-specimens een volledig ingevulde overdrachtsverklaring volgens het model van de Europese Commissie aanwezig moet zijn en dat het fokbestand van de kweker moet zijn goedgekeurd door de bevoegde CITES MA van het land waar het fokbestand is gevestigd.

Kwekers van Bijlage B dieren dienen ervoor te zorgen dat hun fokbestand aan de eisen van de CITES Basisverordening en CITES uitvoeringsverordening voldoet en moeten, bij overdracht van hun nakweek, altijd de overdrachtsverklaring volgens het model van de Europese Commissie gebruiken. Omdat er veel houders van Bijlage B dieren zullen zijn die hun dieren met de ouderwetse overdrachtsverklaringen hebben verkregen en er ook veel kwekers zullen zijn die niet weten of hun fokbestand aan de eisen voldoet zoals is vastgesteld door de rechter, heeft our EARTH in januari 2020 een serie workshops georganiseerd in samenwerking met Natuur en Recht en het Platform Verantwoord Huisdierenbezit om houders en kwekers te helpen aan de eisen te voldoen. Voorts zullen er op verzoek ook workshops op locatie kunnen worden gegeven – bijvoorbeeld geschikt voor verenigingen – en er zal een handleiding uit worden gebracht.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief