Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Resultaten van de polls
Door Rogier van Rossem, 28 december 2019

Tijdens de strategieavonden die in november plaatsvonden hebben we alle deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Sommige stellingen waren inkoppertjes, anderen waren wat meer controversieel. Het doel van deze stellingen was om duidelijk te krijgen of alle verschillende facetten binnen het houden van dieren, hoe kleurrijk en gevarieerd ook, het op hoofdlijnen met elkaar eens zouden kunnen zijn.

Uit de resultaten van de polls hebben we inmiddels gelukkig kunnen aflezen dat dit op hoofdlijnen overduidelijk het geval is! Een punt dat overduidelijk uit de polls naar voren kwam was, dat we het er allemaal mee eens zijn, dat het welzijn van dieren voor gaat op álles. Het maakte daarbij niet uit of de poll nu was ingevuld door de manager van een dierentuin, een fokker van honden of een hobbyhouder van volierevogels. Een aantal stellingen, die meer op specifieke details van het houden van dieren ingingen, werden wat verdeeld beantwoord. Dit zijn mooie onderwerpen om bij de vervolgavonden ter sprake te brengen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief