Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Voorstel verbod beroepsmatige fokkerij nertsen, fretten en katten door Corona
Door Rachel Dijkhorst – Noij, 10 juni 2020

Op nog vier nertsenbedrijven zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld, met de afronding van het screeningsonderzoek op de 204 fokkerijen, brengt dit het totaal op dertien bedrijven.

Nertsen blijken gevoelig voor het coronavirus. Vorige week besloot landbouwminister Carola Schouten tot de ruiming van besmette nertsenbedrijven. Per 1 januari 2024 is de nertsenfokkerij in Nederland verboden, voor de getroffen bedrijven betekenen de ruimingen vrijwel zeker het definitieve einde. Dierenrechtenorganisaties “Bont voor Dieren” en “Animal Rights” hebben lang ingezet op het einde van de nertsenfokkerij en grijpen nu hun kans om met verwijzing naar de Coronacrisis deze datum te vervroegen. De motivatie voor een eerdere sluiting vindt Animal Rights nu in het gevaar voor de volksgezondheid. Dit terwijl het onderzoek naar de aard en bron van de besmettingen nog niet is afgerond. Nertsen kunnen mensen besmetten met corona. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke organisaties handig gebruik maken van het Corona-tijdperk en inspelen op de angsten in de samenleving. Zij streden immers al sinds jaar en dag voor het verdwijnen van de nertsenfokkerij. Daarnaast willen de dierenrechtenorganisaties nu voorkomen dat de geruimde stallen opnieuw worden gevuld met dieren.

Deze organisaties weten zich gesteund door de Partij voor de dieren. De fractievoorzitter wil een wetsvoorstel indienen voor een beroepsmatig fokverbod op ‘alle dieren die vatbaar zijn voor het coronavirus’. Daaronder vallen onder andere ook onze eigen huiskatten! Na de regels die reeds aan het bedrijfsmatig fokken van dieren zijn gesteld is dit een volgende stap in de inperking van de fokkerij van dieren en een zorgelijke ontwikkeling voor alle houders van dieren.

Op Radio 1 deed de directeur van de Stichting Aap een duit in hetzelfde zakje, hij vertelde over het gevaar dat het houden van exoten met zich mee brengt en haalde het voorval met de ontsnapte Serval aan. De interviewers reageerden geschokt en namen zijn verhaal voor waar aan. Mede hierdoor wordt de samenleving voorzien van gekleurde informatie. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de aanpak van de coronabesmettingen in de nertsenhouderij.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief