Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Hoe controleer ik de legale herkomst van mijn dier?
Door Sebastiaan Scheffer, 4 augustus 2020

Sinds december 2019 wordt er op een strengere manier gehandhaafd bij houders van CITES B dieren. Een van onze lezers nam hierop contact met ons op. Hij vroeg ons om hem uit te leggen hoe hij de legale herkomst van zijn dieren in praktijk kon nagaan. Hij is namelijk in bezit van een aantal Citronella pijlgifkikkers (Dendrobates tinctorius “Citronella”) waarvan hij een aantal jonge nakweekdieren wilde exporteren.

Om de legale herkomst van je dieren te traceren is het ten eerste belangrijk om te weten met welke diersoort we te maken hebben (in dit geval dus Dendrobates tinctorius “Citronella”) en te controleren of, en op welke CITES bijlage de soort is opgenomen. Op de website speciesplus.net kan gezocht worden op de wetenschappelijke- of op de Engelse soortnaam. Voor D. tinctorius is te zien dat deze dieren zijn opgenomen op bijlage B. Dat geldt dan ook meteen voor alle ondersoorten en localiteiten, tenzij anders vermeld.

Wanneer de dieren uitgevoerd worden naar iemand die woonachtig is buiten de EU (bijvoorbeeld Zwitserland) dan is een exportvergunning nodig. Bij de aanvraag van zo’n exportvergunning wordt door de behandelaar van de aanvraag gecontroleerd of de dieren geheel van legale herkomst zijn. Om dat te bepalen wordt gekeken of de afstamming van de dieren terug te herleiden is tot een eerste punt van legale herkomst. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden:
1) De dieren bevonden zich al in de EU voordat de soort op CITES werd geplaatst, in dit geval staat D. tinctorius sinds 1987 op CITES B.
2) De dieren zijn (nakomelingen van) exemplaren die na plaatsing op CITES op de juiste wijze zijn geïmporteerd naar de EU.

Deze specifieke exemplaren waren aangekocht bij een dierenwinkel, en deze had de dieren bij verkoop voorzien van een overdrachtsverklaring met daarop vermeld een importnummer. Op de website trade.cites.org vinden we een tool waarmee voor alle diersoorten die zijn geplaatst op de CITES appendices, achterhaald kan worden vanuit welke landen ze naar welke landen toe zijn geëxporteerd.

Voor dit specifieke geval was hierbij dus legale herkomst gemakkelijk aantoonbaar. Mochten er nou een aantal generaties gekweekt zijn binnen de EU dan zou je legale herkomst alleen kunnen aantonen door een juiste administratie te voeren. De RVO heeft daartoe een voorbeeld gepubliceerd. Verder is het belangrijk om consequent gebruik te maken van een juist ingevulde overdrachtsverklaring iedere keer dat er dieren van eigenaar wisselen. Hiervoor adviseren wij om gebruik te maken van het model dat ontworpen is door natuur en recht, deze is hier te vinden. Voor meer informatie over CITES en de nieuwe manier van handhaven verwijzen we jullie graag naar de twee columns die Natuur en Recht voor ons geschreven heeft, deze zijn hier en hier te vinden. Verdere vragen kunt u altijd aan ons stellen via dit formulier.

Conclusie:
Bij aankoop is het erg belangrijk om zelf te onderzoeken of de dieren die je aanschaft een legale herkomst hebben. Deze herkomst moet middels administratie aantoonbaar zijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief