Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

De dierensector en de lijst van essentiële beroepen
Door Rogier van Rossem, 14 december 2020

Bij de vorige lockdown in maart is er tussen our EARTH en het ministerie al veelvuldig contact geweest aangaande het verzoek om de dierensector ook op de lijst van essentiële beroepsgroepen te krijgen. Destijds is besloten dat dit niet zou gaan gebeuren, maar dat er wel met enige coulance zou worden gekeken en waar nodig maatwerk verricht zou worden. Wel hebben we tijdens die overleggen waardevolle contacten gelegd welke we nu opnieuw benaderen.

Nu er vanavond nieuwe maatregelen aangekondigd zullen gaan worden, is dit verzoek opnieuw relevanter dan ooit. De overheid mag nimmer vergeten dat we ook een zorgplicht voor dieren hebben!

Het is onze mening dat dierenspeciaalzaken echt open zouden moeten blijven om de huisdiereigenaren te voorzien van diervoeding, advies en mogelijk overige materialen. Het uitsluitend beschikbaar stellen van de mogelijkheid om materiaal online aan te kunnen schaffen is niet wenselijk als daar een gedegen stuk advies bij hoort. Bovendien zal het voor een groot aantal diergroepen lastig zijn om voeding via een online platform te bemachtigen aangezien er soms sprake is van een hoge bederfelijkheid of levende have. We hebben daarom de overheid om een spoedige reactie verzocht m.b.t. hoe deze sector tijdens een lockdown zal worden bejegend.

Wij van our EARTH durven nog geen uitspraken te doen over de uitkomst n.a.v. ons contact met het ministerie, maar we kunnen al wel vast melden dat we vandaag zijn teruggebeld met de melding dat ze alsnog gaan proberen de dierensector op lijst van essentiële beroepen te krijgen!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief