Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Toevoeging op de wet dieren
Door Barbra Middelkoop, 18 mei 2021

Op 11 mei j.l. werd een kamerstuk gepubliceerd waarin bekend werd gemaakt dat er een middels een amendement een toevoeging zal worden gedaan op artikel 2.1, eerste lid, van de wet dieren.

De inhoud van dit eerste lid is op dit moment als volgt:
“Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”

Met andere woorden: het is verboden om bij een dier pijn of letsel te veroorzaken, de gezondheid van het dier te benadelen, of het welzijn van het dier te benadelen. Wanneer dat toch gebeurt mag dat alleen als daar een redelijk doel voor bestaat, en mag het letsel, de pijn of de benadeling niet groter zijn dan wat er noodzakelijk is om het betreffende doel te bereiken.

De toevoeging die op dit artikel wordt gedaan is als volgt:
“Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald systeem of huisvesting.”

Met andere woorden: als een bepaalde manier van huisvesten bij het dier pijn of letsel veroorzaakt, of de gezondheid of het welzijn benadeelt, is het verboden het dier op die manier te huisvesten zonder dat daar een redelijk doel voor is, en de toevoeging herhaalt dus in feite, dat simpelweg het willen houden van een dier in zo’n huisvesting op zichzelf niet gezien kan worden als een redelijk doel.

En dan komen we nu op het onderwerp dat zorgt voor onduidelijkheid, en dat is de vraag, wanneer benadeel je het welzijn van een dier? Waar ligt precies de grens? Dat is een onduidelijkheid die in het oorspronkelijke artikel ook al bestond. Dat is dus niet verandert met deze aanpassing. Het advies dat wij nu vooral kunnen geven is: dierhouders, zorg ervoor dat je die duidelijkheid zelf schept door het opstellen van houderijrichtlijnen. Wij als organisatie kunnen daar waar gewenst bij ondersteunen om jullie op weg te helpen. Wij zullen daarvoor binnenkort ook actief contact zoeken met houders en verenigingen.

Meer informatie over het amendement is hier te vinden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief