Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Rechtszaak positieflijst en de Afrikaanse dwergmuis
Door Sebastiaan Scheffer, 19 mei 2021

Nederland werkt al jaren vruchteloos aan een positieflijst. In 2018 werd een nieuwe beoordelingsmethodiek gepubliceerd, waarbij wij er al gauw van overtuigd waren dat daarmee een eenduidige, objectieve beoordeling niet mogelijk was. Daardoor ligt nog steeds de nadruk niet op de echte pijnpunten in de houderij. Voor ons reden om een rechtszaak te starten.

Het doel van een positieflijst hoort te zijn om diersoorten aan te wijzen die gehouden kunnen worden, eventueel met een opsomming van voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een hoog welzijn te garanderen. Diersoorten die niet op de positieflijst staan, staan of op de negatieflijst (een lijst met diersoorten die niet gehouden mogen worden), of dienen nog beoordeeld te worden. In 2015 heeft het ministerie een inventarisatie laten doen van de diersoorten die op dat moment in Nederland gehouden werden, en maakte daarmee een tabel met diersoorten die beoordeeld moesten gaan worden t.b.v. de positieflijst, waarna zij hetzij op de lijst van vrij te houden diersoorten zouden komen, of op de lijst van diersoorten die onder voorwaarden te houden zijn, of op de lijst van diersoorten die verboden werden. Diersoorten die niet in de tabel met te beoordelen soorten stonden zouden volgens de overheid impliciet direct al verboden zijn te houden.

Nederland is onderdeel van de EU, wat betekent dat wetgeving in Nederland in lijn moet zijn met jurisprudentie zoals o.a. het Andibel arrest: een zaak die in België gevoerd is. Uit Europese jurisprudentie blijkt onder andere, dat er bij een positieflijst o.a. altijd de mogelijkheid moet bestaan om diersoorten bij te laten plaatsen op de tabel te beoordelen soorten. In 2017 heeft het Platform Verantwoord Huisdierenbezit een aantal aanvragen ingediend ter beoordeling van o.a. de Wagner’s gerbil en de Afrikaanse dwergmuis.

In 2018 werd een nieuwe beoordelingsmethodiek gepubliceerd, waarbij wij er al gauw van overtuigd waren dat daarmee een eenduidige, objectieve beoordeling niet mogelijk was.

Toen de Afrikaanse dwergmuis, werd beoordeeld kwam uit de informatie naar voren dat er op o.a. het onderdeel “zoönose en letsel” onvoldoende informatie beschikbaar was op de risicofactoren om het onderdeel te kunnen beoordelen. Op de andere onderdelen scoorde de Afrikaanse dwergmuis alsof er grote risico’s zouden zijn. Dit is natuurlijk onzin, de Afrikaanse dwergmuis wordt door vele houders gehouden, en daar spelen nauwelijks welzijnsproblemen, en al helemaal geen problemen die niet op te vangen zouden zijn door bijvoorbeeld kleine aanpassingen in de houderijomstandigheden. Dat weet de overheid ook, en de Afrikaanse dwergmuis werd daarmee dan ook op de positieflijst geplaatst, ofwel: de overheid is van mening dat de Afrikaanse dwergmuis vrij te houden is. Nu zijn wij het daar tot op bepaalde hoogte mee eens (buiten dat wij er voorstander van zouden zijn om toch voorwaarden omtrent de houderijomstandigheden te benoemen, zoals bijvoorbeeld verblijfsgrootte, inrichting en dieet, maar dat terzijde). Waar wij echter een probleem zien, is dat er een beoordelingsmethodiek gebruikt is die bij de Afrikaanse Dwergmuis aan alle kanten de pijlen in het rood zet, maar de dwergmuis toch op de positieflijst geplaatst wordt. M.a.w. de overheid slaat zelf de uitkomst uit hun beoordelingsmethodiek in de wind, maar is evengoed gewoon van plan om de beoordelingsmethodiek te blijven gebruiken! Deze tegenstelling was voor ons reden om tegen de plaatsing van de Afrikaanse dwergmuis een beroep in te stellen. Niet omdat we vinden dat de Afrikaanse dwergmuis niet houdbaar is, maar omdat we vinden dat deze plaatsing aantoont dat de beoordelingsmethodiek wederom niet deugt.

De uitspraak is voor een ieder terug te vinden middels deze link. Hieruit blijkt dat we de rechters hebben kunnen overtuigen en dat de minister dus weer aan het werk moet. In een volgend nieuwsbericht zullen we deze uitspraak wat verder toelichten!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief