Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Caroline van der Plas verspreidt gezond verstand in Tweede Kamer
Door Barbra Middelkoop, 11 juli 2021

Op 18 mei j.l. deelden wij al een nieuwsbericht waarin wij jullie op de hoogte stelden van het op 11 mei gepubliceerde amendement m.b.t. de Wet dieren.

Hierin benadrukten wij dat onduidelijkheid in de Wet dieren risico’s met zich meebrengt, waarbij wij groot voorstander zijn om de formulering concreter te maken d.m.v. houderijvoorschriften. Wij waren dan ook blij verrast te zien dat er vandaag een motie gepubliceerd werd (gisteren ingediend door mw. Van Der Plas van de BoerBurgerBeweging) waarin zij de regering verzoekt om gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek vast te stellen wat wordt verstaan onder het natuurlijk gedrag van een gehouden dier, en of het vertonen van natuurlijk gedrag altijd bijdraagt aan een beter welzijn van een gehouden dier.

Dit zou natuurlijk een fantastische ontwikkeling zijn, die daadwerkelijk bijdraagt aan het verhogen van dierwelzijn in plaats van te acteren op ‘onderbuikgevoelens’ die per definitie gekleurd zijn.

Daarnaast verdient het de vermelding dat Leonie Vestering (van de Partij voor de dieren) een motie heeft ingediend waarin zij de regering verzoekt om diergedragsdeskundigen te betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren en bij de invulling van de wetswijziging en deze adviezen daarbij leidend te laten zijn. Nu is dit natuurlijk een mooi streven, ware het niet dat de term ‘diergedragsdeskundige’ geen beschermde titel is, en deze motie dus in feite een lege belofte inhoudt. Het feit dat een uitspraak gedaan is door iemand die zichzelf diergedragsdeskundige noemt, is daarmee niet zo veelzeggend en de mening van een diergedragsdeskundige is dus discutabel.

Lang verhaal kort: invulling onderbouwd met wetenschappelijk bewijs zou – mits voorhanden – de voorkeur moeten verdienen boven een invulling gebaseerd op de mening van een zelfbenoemde deskundige.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief