Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Motie over advies van diergedragsdeskundigen bij invulling wetgeving
Door Barbra Middelkoop, 27 oktober 2021

Afgelopen zomer brachten wij jullie al op de hoogte van het feit dat Leonie Vestering (van de PvdD) een motie heeft ingediend, waarin zij de regering verzoekt om diergedragsdeskundigen te betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren. Nu staat er bijvoorbeeld in deze wet, dat dieren in hun verblijf niet beperkt mogen worden in het uitoefenen van natuurlijk gedrag. Dat is een open bepaling, want waar ligt de grens? Moet een dier een zomer- of wintertrek kunnen houden in zijn verblijf? Moet de groepsgrootte van een kudde hoefdieren overeen komen met de reusachtige kuddes op de Afrikaanse vlakte? Dat dit gedrag in de natuur voorkomt, betekent niet direct dat het ook het welzijn verhoogt. Soms is gedrag uit nood geboren, en niet uit behoefte.

De Tweede Kamer wil de adviezen van deze gedragsdeskundigen bij de invulling van de open normen leidend laten zijn. Nu klinkt dit natuurlijk als een mooi streven, ware het niet dat de term ‘diergedragsdeskundige’ geen beschermde titel is, en deze motie dus in feite een lege belofte inhoudt. Het feit dat een uitspraak gedaan is door iemand die zichzelf diergedragsdeskundige noemt, is niet zo veelzeggend. Invulling onderbouwd met wetenschappelijk bewijs zou – mits voorhanden – de voorkeur moeten verdienen boven een invulling gebaseerd op de mening van een zelfbenoemde deskundige.

Op 1 september is over deze motie gestemd in de tweede kamer, en de motie is aangenomen (SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66 en de PVV stemden vóór). Dit betekent dus, dat er bij de invulling van de open normen advies van zelfbenoemde ‘deskundigen’ leidend moet zijn…

In aanvulling hierop is het interessant te weten dat leden van VVD-, D66-, PVV-, CDA-, Groenlinks-, PvdD, SGP- en BBB die in de vaste commissie van LNV zitten, op 13 juli schriftelijke vragen hebben gesteld aan minister Carola Schouten, waarin zij nog eens benadrukken dat het Europees Parlement heeft uitgesproken initiatieven rondom dierenwelzijn strikt te baseren op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. In dit zelfde document is te zien dat door deze leden ook de vraag is gesteld of de Minister bereid is deze uitgangspunten ook te hanteren en niet onevenredig zware eisen te stellen aan het houden van dieren.

Het is erg jammer te merken dat deze inzichten bij de leden van GroenLinks, D66, PVV en PvdD verloren zijn gegaan bij de stemming, aangezien de motie die zij steunen hier haaks op staat…

Komt u voorbeelden tegen waarbij er onredelijke eisen aan huisvesting worden gesteld door bijvoorbeeld de NVWA, worden wij daar graag van op de hoogte gesteld zodat we deze eisen kunnen toetsen aan internationale normen en/ of wetenschappelijke onderbouwing.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief