Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Minimale Huistvestingsrichtlijnen en Husbandry guidelines
Door Sebastiaan Scheffer, 4 november 2021

Veel gehoorde termen maar wat zijn het en waar vind je ze?

Minimale huisvestingsrichtlijnen zijn vereisten die aan een verblijf voor een bepaalde diersoort worden gesteld. Dit kan betrekking hebben op de afmeting van het verblijf maar ook indien van toepassing op het klimaat en/ of de inrichting van dit verblijf. In Nederland hebben we dergelijke richtlijnen eigenlijk nog niet (met aantal uitzondering bijvoorbeeld voor productie dieren) toch kunnen ze hier ook van belang zijn, bijvoorbeeld als je een idee wilt vormen voor een nieuw te bouwen verblijf of wellicht voor een diersoort die je wil toevoegen aan je collectie, nu of in de toekomst. Als je de verschillende landen vergelijkt zul je zien dat de minimale richtlijnen per diersoort wat kunnen afwijken. Vaak geeft het echter wel een idee voor wat algemeen gezien wordt als een minimale ondergrens van hoe de dieren op een verantwoorde wijze te houden zijn. Uiteraard kun je altijd van mening verschillen, want wanneer is een verblijf “groot genoeg”? Maar deze richtlijnen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zij zijn onderbouwd met een breed scala aan bronnen en kunnen je dus ondersteunen in eventuele discussie met bv een controlerende instantie. Als je verblijven bouwt met deze richtlijnen als leidraad, heb je bronnen die je keuzes voor bv afmeting/inrichting ondersteunen en sta je een stuk sterker.

Een aantal links naar minimale huisvestingsrichtlijnen zoals deze op dit moment in gebruik zijn:

De Duitse richtlijnen
De Belgische richtlijnen voor zoogdieren
De Oostenrijkse richtlijnen
De Zwitserse Richtlijnen

Husbandry guidelines zijn een verzameling van ervaringen met het houden van specifieke diersoort(en) gebundeld en toegankelijk gemaakt. Vaak opgesteld door dierentuinen of groepen van dierentuinen met ervaring met de specifieke diersoort waardoor andere parken van de beschikbare kennis gebruik kunnen maken. Ook voor particuliere houders kunnen ze van belang zijn, niet alleen geven ze vaak tips op het gebied van huisvesting, verzorging en voeding, ook veterinaire en veiligheidsaspecten worden behandeld. Door kennis te nemen van bestaande Husbandry guidelines kun je evt. de geboden verzorging aanpassen of in ieder geval onderbouwing vinden waarom bepaalde “best practices” werken. Uiteraard is er niet maar één manier waarop een soort succesvol gehouden kan worden maar als je sterk afwijkende keuzes maakt in bv voeding, verblijfsgrote, groepsamenstelling etc. is het van belang dat je kunt beargumenteren waarom je afwijkt van de consensus.

De Husbandry Guidelines zijn gemakkelijk te vinden door simpel weg te zoeken op de term “Husbandry guidelines” gecombineerd met diersoort waar je naar op zoek bent. Op deze website van EAZA en AZK zijn er in ieder geval een aantal verzameld:
EAZA
Australasian zookeeping

Wij willen dat het houden van bijzondere dieren in de toekomst mogelijk blijft en denken dan ook dat het opstellen van houderijrichtlijnen, waarbij er gebruik is gemaakt van bovengenoemde bronnen, een goede stap kan zijn in zowel het borgen van welzijn van gehouden dieren als het vergroten van de kennis bij de (aspirant-)houder, en de controlerende instanties een werkbaar en meetbare instrument geeft om – daar waar nodig – te controleren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief