Laatste nieuws2020-08-03T20:36:12+00:00

Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Leeuwenmest als biologisch afschrikmiddel

By |augustus 4th, 2020|Categories: Voorpaginanieuws, Welzijn|

Leeuwenmest als biologisch afschrikmiddel Door Constance Hendriks, 4 augustus 2020 Wanneer je last hebt van marters onder je dakpannen, wilde ratten in of om je woning, of de kat van de buren die ongewenst je zorgvuldig aangelegde perkje begonia's voorziet van ‘extra bemesting’ is het soms lastig om daar op een diervriendelijke manier paal en perk aan te stellen. Circus Krone biedt echter een effectieve, zij het [...]

Hoe controleer ik de legale herkomst van mijn dieren?

By |augustus 4th, 2020|Categories: Educatie, Voorpaginanieuws|

Hoe controleer ik de legale herkomst van mijn dier? Door Sebastiaan Scheffer, 4 augustus 2020 Sinds december 2019 wordt er op een strengere manier gehandhaafd bij houders van CITES B dieren. Een van onze lezers nam hierop contact met ons op. Hij vroeg ons om hem uit te leggen hoe hij de legale herkomst van zijn dieren in praktijk kon nagaan. Hij is namelijk in bezit van [...]

Detroit Zoo plaatst meer dan 170 ernstig bedreigde kikkers terug in hun natuurlijke habitat

By |augustus 3rd, 2020|Categories: Voorpaginanieuws|

Detroit Zoo plaatst meer dan 170 ernstig bedreigde kikkers terug in hun natuurlijke habitat Door Barbra Middelkoop, 3 augustus 2020 Dit jaar is het de Detroit Zoo gelukt om meer dan 170 door hun gekweekte, ernstig bedreigde dusky gopherkikkers (Lithobates sevosus) te herintroduceren in hun oorspronkelijke leefgebied the Ward Bayou Wildlife Management Area in Mississippi. In 2000 opende de Detroit Zoo hun award-winnende, uiterst gespecialiseerde Nationale Conservatiecentrum [...]

Open brief aan de Nederlandse media

By |juni 18th, 2020|Categories: Voorpaginanieuws, Welzijn|

Open brief aan de Nederlandse media Door Rogier van Rossem, 18 juni 2020 Dierenwelzijn, een woord dat we regelmatig voorbij zien en horen komen. Een onderwerp waar we in dit land veel waarde aan hechten en dit is terecht. In een ontwikkelde en welvarende maatschappij is het logisch dat dieren een andere rol vervullen in het dagelijks leven van heel veel mensen. Helaas is het al vele [...]

Voorstel verbod beroepsmatige fokkerij nertsen, fretten en katten door Corona

By |juni 10th, 2020|Categories: Kennisdeling, Voorpaginanieuws|

Voorstel verbod beroepsmatige fokkerij nertsen, fretten en katten door Corona Door Rachel Dijkhorst - Noij, 10 juni 2020 Op nog vier nertsenbedrijven zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld, met de afronding van het screeningsonderzoek op de 204 fokkerijen, brengt dit het totaal op dertien bedrijven. Nertsen blijken gevoelig voor het coronavirus. Vorige week besloot landbouwminister Carola Schouten tot de ruiming van besmette nertsenbedrijven. Per 1 januari 2024 [...]

Verplichte vaccinatie geiten en schapen tegen Q-koorts

By |maart 3rd, 2020|Categories: Kennisdeling, Voorpaginanieuws|

Verplichte vaccinatie geiten en schapen tegen Q-koorts Door Sebastiaan Scheffer, 3 maart 2020 In februari hebben alle geiten- en schapenhouders een brief ontvangen van de NVWA waarin zij geiten- en schapenhouders aansporen hun dieren tegen Q-koorts in te enten. Voor bedrijven die bezoekers bij hun dieren toelaten (zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen en boerencampings) en bedrijven die 50 of meer melkschapen of – geiten houden, is deze enting zelfs [...]

Succesvol 1e Earth congres

By |februari 21st, 2020|Categories: Activiteiten, Voorpaginanieuws|

Succesvol 1e Earth congres Door Rachel Dijkhorst - Noij, 21 februari 2020 Lovende kritieken zijn een blijvende herinnering aan het eerste uitverkochte Earth congres dat vrijdag 7 februari 2020 plaats vond in het fraai verzorgde Auditorium van Prins Petfoods te Veenendaal. Insteek van Our-Earth is hobby- en beroepsmatige houders van dieren te verenigen, de (Europese) lobby op te pakken en vanuit de sector te komen met een [...]

Stichting our EARTH

By |december 30th, 2019|Categories: Activiteiten, Voorpaginanieuws|

Stichting our EARTH Door Barbra Middelkoop, 30 december 2019 De organisatie our EARTH is tot stand gekomen toen de betrokken leden op 4 september tijdens een vergadering gezamenlijk de wens uitspraken om iets concreets en constructiefs te doen om de dierhouderij in Nederland en Europa te ondersteunen. Een van de punten die we allemaal belangrijk vonden was het stimuleren en faciliteren van communicatie tussen verschillende betrokken partijen [...]

Resultaten van de polls

By |december 28th, 2019|Categories: Activiteiten, Voorpaginanieuws|

Resultaten van de polls Door Rogier van Rossem, 28 december 2019 Tijdens de strategieavonden die in november plaatsvonden hebben we alle deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Sommige stellingen waren inkoppertjes, anderen waren wat meer controversieel. Het doel van deze stellingen was om duidelijk te krijgen of alle verschillende facetten binnen het houden van dieren, hoe kleurrijk en gevarieerd ook, het op hoofdlijnen met elkaar eens zouden kunnen [...]

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen

By |december 13th, 2019|Categories: Educatie, Voorpaginanieuws|

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen Door Erna Philippi, Natuur en Recht, 13 december 2019 Zoals u in onze decembernieuwsbrief heeft kunnen lezen behandelen we meer en meer zaken waarbij uitvoervergunningen voor Bijlage B dieren zijn geweigerd omdat de legale herkomst niet bewezen wordt geacht. In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC) namelijk een nieuw CITES-richtsnoer bekend gemaakt waarin reeds bestaande wetgeving op een iets [...]

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil

By |december 11th, 2019|Categories: Kennisdeling, Voorpaginanieuws|

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil? Door Barbra Middelkoop, 11 december 2019 De vier hoofdpijlers waar EARTH zich op focust zijn Welzijn, Educatie, Conservatie en Kennisdeling, ofwel WECK. Een van deze pijlers is kennisdeling, maar wat bedoelen we daar nu precies mee, en wat is het verschil met educatie? Simpel gezegd gaat kennisdeling over de middelen die men inzet om kennis te bewaren en breed beschikbaar [...]

Bedrijfsmatig of hobbymatig waar ligt de grens

By |december 1st, 2019|Categories: Educatie, Voorpaginanieuws|

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens? Door Barbra Middelkoop, 1 december 2019 Een van de meest gestelde vragen op dit moment is nog altijd de vraag ‘ben ik nou een hobbymatige- of een bedrijfsmatige fokker?’ De informatie op de website van het RVO draagt nog eens bij aan de verwarring. Maar hoe komt het nu precies, dat daarover zoveel onduidelijkheid bestaat, zowel bij fokkers als bij [...]

Onze strategieavonden en het vervolg daarop

By |december 1st, 2019|Categories: Activiteiten, Voorpaginanieuws|

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop Door Rogier van Rossem, 1 december 2019 Inmiddels is het een week geleden dat de strategieavonden plaatsvonden, en vanuit EARTH kunnen we wel zeggen dat dit een succes was! Er was veel belangstelling voor een eerste kennismaking met ons als organisatie, en de zalen zaten dan ook flink vol. De twee strategieavonden in Tilburg en Utrecht trokken uiteindelijk 82 mensen afkomstig [...]

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren

By |december 1st, 2019|Categories: Educatie, Voorpaginanieuws|

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren Door Erna Philippi, Natuur en Recht, 1 december 2019 CITES is een internationaal verdrag dat als doel heeft te voorkomen dat wilde dier- en plantensoorten uitsterven als gevolg van internationale handel. De afkorting CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Zo’n 30.000 dier- en plantensoorten vallen onder dit verdrag, en zijn opgenomen [...]

Onderhouden contact LNV

By |november 30th, 2019|Categories: Activiteiten, Voorpaginanieuws|

Waardevolle gesprekken Door Rogier van Rossem, 30 november 2019 Gisteren zijn er namens EARTH gesprekken gevoerd met de directie van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en stakeholders in zeer uiteenlopende sectoren. Hierbij is wederom bevestigd dat de dialoog uitstekend bijdraagt aan, en het juiste pad blijkt voor, het behalen van resultaten. Tijdens deze gesprekken hebben we besproken waar de raakvlakken liggen, en op welke [...]

Kennismakings- en strategieavond our EARTH

By |november 1st, 2019|Categories: Activiteiten, Voorpaginanieuws|

Be part of the solution! Door Barbra Middelkoop, 1 november 2019 Wilt u ook meer grip krijgen op de ontwikkeling van wetgeving en beleid voor uw eigen sector? Zowel de publieke opinie als het beleid over het houden van dieren veranderen. De maatschappelijke verdeeldheid lijkt hierbij steeds sterker te worden en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan wordt daardoor steeds lastiger. Deze veranderingen zijn [...]

Meld je aan voor onze nieuwsbrief