Laatste nieuws2020-01-08T20:24:12+00:00

Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Succesvol 1e Earth congres

By |februari 21st, 2020|Categories: Geen categorie, Voorpaginanieuws|

Succesvol 1e Earth congres Lovende kritieken zijn een blijvende herinnering aan het eerste uitverkochte Earth congres dat vrijdag 7 februari 2020 plaats vond in het fraai verzorgde Auditorium van Prins Petfoods te Veenendaal. Insteek van Our-Earth is hobby- en beroepsmatige houders van dieren te verenigen, de (Europese) lobby op te pakken en vanuit de sector te komen met een gedragen en regulerende input teneinde het dierwelzijn te [...]

Stichting our EARTH

By |december 30th, 2019|Categories: Geen categorie, Voorpaginanieuws|

Stichting our EARTH De organisatie our EARTH is tot stand gekomen toen de betrokken leden op 4 september tijdens een vergadering gezamenlijk de wens uitspraken om iets concreets en constructiefs te doen om de dierhouderij in Nederland en Europa te ondersteunen. Een van de punten die we allemaal belangrijk vonden was het stimuleren en faciliteren van communicatie tussen verschillende betrokken partijen rondom het houden van dieren. Sinds [...]

Resultaten van de polls

By |december 28th, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

Resultaten van de polls Tijdens de strategieavonden die in november plaatsvonden hebben we alle deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Sommige stellingen waren inkoppertjes, anderen waren wat meer controversieel. Het doel van deze stellingen was om duidelijk te krijgen of alle verschillende facetten binnen het houden van dieren, hoe kleurrijk en gevarieerd ook, het op hoofdlijnen met elkaar eens zouden kunnen zijn.Uit de resultaten van de polls hebben [...]

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen

By |december 13th, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen Zoals u in onze decembernieuwsbrief heeft kunnen lezen behandelen we meer en meer zaken waarbij uitvoervergunningen voor Bijlage B dieren zijn geweigerd omdat de legale herkomst niet bewezen wordt geacht. In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC) namelijk een nieuw CITES-richtsnoer bekend gemaakt waarin reeds bestaande wetgeving op een iets andere manier wordt uitgelegd, wat alles veel complexer maakt. [...]

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil?

By |december 11th, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil? De vier hoofdpijlers waar EARTH zich op focust zijn Welzijn, Educatie, Conservatie en Kennisdeling, ofwel WECK. Een van deze pijlers is kennisdeling, maar wat bedoelen we daar nu precies mee, en wat is het verschil met educatie? Simpel gezegd gaat kennisdeling over de middelen die men inzet om kennis te bewaren en breed beschikbaar te maken. Educatie heeft betrekking op [...]

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren

By |december 1st, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren CITES is een internationaal verdrag dat als doel heeft te voorkomen dat wilde dier- en plantensoorten uitsterven als gevolg van internationale handel. De afkorting CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Zo’n 30.000 dier- en plantensoorten vallen onder dit verdrag, en zijn opgenomen in appendices die oplopen in mate van bescherming. In [...]

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens

By |december 1st, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens? Een van de meest gestelde vragen op dit moment is nog altijd de vraag 'ben ik nou een hobbymatige- of een bedrijfsmatige fokker?' De informatie op de website van het RVO draagt nog eens bij aan de verwarring. Maar hoe komt het nu precies, dat daarover zoveel onduidelijkheid bestaat, zowel bij fokkers als bij handhavers? Om fokkers te helpen bij [...]

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop

By |december 1st, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop Inmiddels is het een week geleden dat de strategieavonden plaatsvonden, en vanuit EARTH kunnen we wel zeggen dat dit een succes was! Er was veel belangstelling voor een eerste kennismaking met ons als organisatie, en de zalen zaten dan ook flink vol. De twee strategieavonden in Tilburg en Utrecht trokken uiteindelijk 82 mensen afkomstig van 59 verschillende partijen. Het hoofddoel van [...]

Onderhouden contact LNV

By |november 30th, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

Waardevolle gesprekken Gisteren zijn er namens EARTH gesprekken gevoerd met de directie van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en stakeholders in zeer uiteenlopende sectoren. Hierbij is wederom bevestigd dat de dialoog uitstekend bijdraagt aan, en het juiste pad blijkt voor, het behalen van resultaten. Tijdens deze gesprekken hebben we besproken waar de raakvlakken liggen, en op welke wijze het LVN het beste met partijen als EARTH kan [...]

Kennismakings- en strategieavond EARTH

By |november 1st, 2019|Categories: Voorpaginanieuws|

Be part of the solution! Wilt u ook meer grip krijgen op de ontwikkeling van wetgeving en beleid voor uw eigen sector? Zowel de publieke opinie als het beleid over het houden van dieren veranderen. De maatschappelijke verdeeldheid lijkt hierbij steeds sterker te worden en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan wordt daardoor steeds lastiger. Deze veranderingen zijn voornamelijk ingegeven door de grote hoeveelheid eenzijdige, onjuiste [...]

Meld je aan voor onze nieuwsbrief