Over Rogier

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Rogier has created 3 blog entries.

Resultaten van de polls

2020-01-06T09:42:20+00:00

Resultaten van de polls Tijdens de strategieavonden die in november plaatsvonden hebben we alle deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Sommige stellingen waren inkoppertjes, anderen waren wat meer controversieel. Het doel van deze stellingen was om duidelijk te krijgen of alle verschillende facetten binnen het houden van dieren, hoe kleurrijk en gevarieerd ook, het op hoofdlijnen met elkaar eens zouden kunnen zijn.Uit de resultaten van de polls hebben we inmiddels gelukkig kunnen aflezen dat dit op hoofdlijnen overduidelijk het geval is! Een punt dat overduidelijk uit de polls naar voren kwam was, dat we het er allemaal mee eens [...]

Resultaten van de polls2020-01-06T09:42:20+00:00

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop

2019-12-15T06:59:06+00:00

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop Inmiddels is het een week geleden dat de strategieavonden plaatsvonden, en vanuit EARTH kunnen we wel zeggen dat dit een succes was! Er was veel belangstelling voor een eerste kennismaking met ons als organisatie, en de zalen zaten dan ook flink vol. De twee strategieavonden in Tilburg en Utrecht trokken uiteindelijk 82 mensen afkomstig van 59 verschillende partijen. Het hoofddoel van EARTH als organisatie is verbinden. We willen ervoor zorgen dat men op een laagdrempelige, transparante manier in samenwerking met elkaar in overleg kan met overheidsinstanties, politiek en elkaar. In alle gesprekken [...]

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop2019-12-15T06:59:06+00:00

Onderhouden contact LNV

2019-12-10T21:49:41+00:00

Waardevolle gesprekken Gisteren zijn er namens EARTH gesprekken gevoerd met de directie van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en stakeholders in zeer uiteenlopende sectoren. Hierbij is wederom bevestigd dat de dialoog uitstekend bijdraagt aan, en het juiste pad blijkt voor, het behalen van resultaten. Tijdens deze gesprekken hebben we besproken waar de raakvlakken liggen, en op welke wijze het LVN het beste met partijen als EARTH kan samenwerken. Hieruit blijkt dat de proactieve rol van EARTH precies de nieuwe koers is die de overheid gezamenlijk met de sectoren wil inslaan. Hiermee liggen de mogelijkheden om zelf structureel bij [...]

Onderhouden contact LNV2019-12-10T21:49:41+00:00