Informatieavond certificering gifslanghouders

2020-09-10T20:04:00+00:00

Informatieavond certificering gifslangen Door Rogier van Rossem, 10 september 2020 Op vrijdagavond 9 oktober aanstaande vindt vanaf 19:30 de informatieavond certificering gifslangen plaats in reptielenhuis de Aarde te Breda. Op deze avond zullen we informatie bieden aan houders van gifslangen en toekomstige houders aangaande het landschap omtrent het legaal houden van giftige slangen. Op deze avond zal onder andere aan bod komen: welke eisen moeten er worden gesteld aangaande kundigheid Aan welke eisen moeten ruimtes en verblijven voldoen hoe dient er om te worden gegaan met de kweek en verkoop van de dieren aan nieuwe houders welke maatregelen [...]

Informatieavond certificering gifslanghouders2020-09-10T20:04:00+00:00

Succesvol 1e Earth congres

2020-08-07T10:46:20+00:00

Succesvol 1e Earth congres Door Rachel Dijkhorst - Noij, 21 februari 2020 Lovende kritieken zijn een blijvende herinnering aan het eerste uitverkochte Earth congres dat vrijdag 7 februari 2020 plaats vond in het fraai verzorgde Auditorium van Prins Petfoods te Veenendaal. Insteek van Our-Earth is hobby- en beroepsmatige houders van dieren te verenigen, de (Europese) lobby op te pakken en vanuit de sector te komen met een gedragen en regulerende input teneinde het dierwelzijn te verbeteren en rust en duidelijkheid te brengen onder de houders. Een breed gremium was aanwezig, eigenaren van dierentuinen, roofvogel houders, overkoepelende kattenverenigingen, de [...]

Succesvol 1e Earth congres2020-08-07T10:46:20+00:00

Stichting our EARTH

2020-08-07T10:45:43+00:00

Stichting our EARTH Door Barbra Middelkoop, 30 december 2019 De organisatie our EARTH is tot stand gekomen toen de betrokken leden op 4 september tijdens een vergadering gezamenlijk de wens uitspraken om iets concreets en constructiefs te doen om de dierhouderij in Nederland en Europa te ondersteunen. Een van de punten die we allemaal belangrijk vonden was het stimuleren en faciliteren van communicatie tussen verschillende betrokken partijen rondom het houden van dieren. Sinds die vergadering zijn we o.a. gestart met de facebookgroep, de informerende nieuwsbrieven, het actief in overleg treden en blijven met allerlei relevante organisaties en uiteraard [...]

Stichting our EARTH2020-08-07T10:45:43+00:00

Resultaten van de polls

2020-08-07T10:47:39+00:00

Resultaten van de polls Door Rogier van Rossem, 28 december 2019 Tijdens de strategieavonden die in november plaatsvonden hebben we alle deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Sommige stellingen waren inkoppertjes, anderen waren wat meer controversieel. Het doel van deze stellingen was om duidelijk te krijgen of alle verschillende facetten binnen het houden van dieren, hoe kleurrijk en gevarieerd ook, het op hoofdlijnen met elkaar eens zouden kunnen zijn. Uit de resultaten van de polls hebben we inmiddels gelukkig kunnen aflezen dat dit op hoofdlijnen overduidelijk het geval is! Een punt dat overduidelijk uit de polls naar voren kwam [...]

Resultaten van de polls2020-08-07T10:47:39+00:00

Onze strategieavonden en het vervolg daarop

2020-08-07T10:39:11+00:00

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop Door Rogier van Rossem, 1 december 2019 Inmiddels is het een week geleden dat de strategieavonden plaatsvonden, en vanuit EARTH kunnen we wel zeggen dat dit een succes was! Er was veel belangstelling voor een eerste kennismaking met ons als organisatie, en de zalen zaten dan ook flink vol. De twee strategieavonden in Tilburg en Utrecht trokken uiteindelijk 82 mensen afkomstig van 59 verschillende partijen. Het hoofddoel van EARTH als organisatie is verbinden. We willen ervoor zorgen dat men op een laagdrempelige, transparante manier in samenwerking met elkaar in overleg kan met [...]

Onze strategieavonden en het vervolg daarop2020-08-07T10:39:11+00:00

Onderhouden contact LNV

2020-08-07T10:51:58+00:00

Waardevolle gesprekken Door Rogier van Rossem, 30 november 2019 Gisteren zijn er namens EARTH gesprekken gevoerd met de directie van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en stakeholders in zeer uiteenlopende sectoren. Hierbij is wederom bevestigd dat de dialoog uitstekend bijdraagt aan, en het juiste pad blijkt voor, het behalen van resultaten. Tijdens deze gesprekken hebben we besproken waar de raakvlakken liggen, en op welke wijze het LVN het beste met partijen als EARTH kan samenwerken. Hieruit blijkt dat de proactieve rol van EARTH precies de nieuwe koers is die de overheid gezamenlijk met de sectoren [...]

Onderhouden contact LNV2020-08-07T10:51:58+00:00

Kennismakings- en strategieavond our EARTH

2020-08-07T10:01:19+00:00

Be part of the solution! Door Barbra Middelkoop, 1 november 2019 Wilt u ook meer grip krijgen op de ontwikkeling van wetgeving en beleid voor uw eigen sector? Zowel de publieke opinie als het beleid over het houden van dieren veranderen. De maatschappelijke verdeeldheid lijkt hierbij steeds sterker te worden en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan wordt daardoor steeds lastiger. Deze veranderingen zijn voornamelijk ingegeven door de grote hoeveelheid eenzijdige, onjuiste informatie die via allerlei kanalen verspreid wordt. Een verkeerde voorstelling van zaken beïnvloedt zo al jaren het beleid in Nederland en de rest [...]

Kennismakings- en strategieavond our EARTH2020-08-07T10:01:19+00:00