Minimale Huistvestingsrichtlijnen en Husbandry guidelines

2021-11-04T17:53:39+00:00

Minimale Huistvestingsrichtlijnen en Husbandry guidelines Door Sebastiaan Scheffer, 4 november 2021 Veel gehoorde termen maar wat zijn het en waar vind je ze? Minimale huisvestingsrichtlijnen zijn vereisten die aan een verblijf voor een bepaalde diersoort worden gesteld. Dit kan betrekking hebben op de afmeting van het verblijf maar ook indien van toepassing op het klimaat en/ of de inrichting van dit verblijf. In Nederland hebben we dergelijke richtlijnen eigenlijk nog niet (met aantal uitzondering bijvoorbeeld voor productie dieren) toch kunnen ze hier ook van belang zijn, bijvoorbeeld als je een idee wilt vormen voor een nieuw te [...]

Minimale Huistvestingsrichtlijnen en Husbandry guidelines2021-11-04T17:53:39+00:00

Hoe controleer ik de legale herkomst van mijn dieren?

2020-08-07T10:43:20+00:00

Hoe controleer ik de legale herkomst van mijn dier? Door Sebastiaan Scheffer, 4 augustus 2020 Sinds december 2019 wordt er op een strengere manier gehandhaafd bij houders van CITES B dieren. Een van onze lezers nam hierop contact met ons op. Hij vroeg ons om hem uit te leggen hoe hij de legale herkomst van zijn dieren in praktijk kon nagaan. Hij is namelijk in bezit van een aantal Citronella pijlgifkikkers (Dendrobates tinctorius “Citronella”) waarvan hij een aantal jonge nakweekdieren wilde exporteren. Om de legale herkomst van je dieren te traceren is het ten eerste belangrijk om te [...]

Hoe controleer ik de legale herkomst van mijn dieren?2020-08-07T10:43:20+00:00

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen

2020-08-07T10:50:53+00:00

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen Door Erna Philippi, Natuur en Recht, 13 december 2019 Zoals u in onze decembernieuwsbrief heeft kunnen lezen behandelen we meer en meer zaken waarbij uitvoervergunningen voor Bijlage B dieren zijn geweigerd omdat de legale herkomst niet bewezen wordt geacht. In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC) namelijk een nieuw CITES-richtsnoer bekend gemaakt waarin reeds bestaande wetgeving op een iets andere manier wordt uitgelegd, wat alles veel complexer maakt. Hierover liep een rechtszaak waarin op 12 december 2019 uitspraak is gedaan door de Rechtbank Amsterdam. Hiermee is een nieuw, veel strenger [...]

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen2020-08-07T10:50:53+00:00

Bedrijfsmatig of hobbymatig waar ligt de grens

2020-08-07T10:37:39+00:00

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens? Door Barbra Middelkoop, 1 december 2019 Een van de meest gestelde vragen op dit moment is nog altijd de vraag ‘ben ik nou een hobbymatige- of een bedrijfsmatige fokker?’ De informatie op de website van het RVO draagt nog eens bij aan de verwarring. Maar hoe komt het nu precies, dat daarover zoveel onduidelijkheid bestaat, zowel bij fokkers als bij handhavers? Om fokkers te helpen bij het beantwoorden van de vraag of zij al dan niet bedrijfsmatig zijn, staan op de website van het RVO zinnen zoals ‘U verkoopt of levert [...]

Bedrijfsmatig of hobbymatig waar ligt de grens2020-08-07T10:37:39+00:00

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren

2020-08-07T10:40:43+00:00

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren Door Erna Philippi, Natuur en Recht, 1 december 2019 CITES is een internationaal verdrag dat als doel heeft te voorkomen dat wilde dier- en plantensoorten uitsterven als gevolg van internationale handel. De afkorting CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Zo’n 30.000 dier- en plantensoorten vallen onder dit verdrag, en zijn opgenomen in appendices die oplopen in mate van bescherming. In de EU word gewerkt met Bijlagen At/m D, waarbij soorten op appendix A de strengste bescherming genieten, en soorten op appendix D [...]

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren2020-08-07T10:40:43+00:00