Minimale Huistvestingsrichtlijnen en Husbandry guidelines

2021-11-04T17:53:39+00:00

Minimale Huistvestingsrichtlijnen en Husbandry guidelines Door Sebastiaan Scheffer, 4 november 2021 Veel gehoorde termen maar wat zijn het en waar vind je ze? Minimale huisvestingsrichtlijnen zijn vereisten die aan een verblijf voor een bepaalde diersoort worden gesteld. Dit kan betrekking hebben op de afmeting van het verblijf maar ook indien van toepassing op het klimaat en/ of de inrichting van dit verblijf. In Nederland hebben we dergelijke richtlijnen eigenlijk nog niet (met aantal uitzondering bijvoorbeeld voor productie dieren) toch kunnen ze hier ook van belang zijn, bijvoorbeeld als je een idee wilt vormen voor een nieuw te [...]

Minimale Huistvestingsrichtlijnen en Husbandry guidelines2021-11-04T17:53:39+00:00

Advies van diergedragsdeskundigen

2021-11-04T12:28:41+00:00

Motie over advies van diergedragsdeskundigen bij invulling wetgeving Door Barbra Middelkoop, 27 oktober 2021 Afgelopen zomer brachten wij jullie al op de hoogte van het feit dat Leonie Vestering (van de PvdD) een motie heeft ingediend, waarin zij de regering verzoekt om diergedragsdeskundigen te betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren. Nu staat er bijvoorbeeld in deze wet, dat dieren in hun verblijf niet beperkt mogen worden in het uitoefenen van natuurlijk gedrag. Dat is een open bepaling, want waar ligt de grens? Moet een dier een zomer- of wintertrek kunnen houden in [...]

Advies van diergedragsdeskundigen2021-11-04T12:28:41+00:00

Verplaatsing congres

2021-09-24T06:45:42+00:00

Verplaatsing our EARTH congres 2021 Door Barbra Middelkoop, 23 september 2021 Wij vinden het belangrijk dat ons congres, inclusief de zo geliefde netwerkmomenten, op een geheel vrije manier kan plaatsvinden, zodat we jullie de gezellige, bruisende congresdag kunnen bieden die jullie van ons gewend zijn! In de laatste persconferentie is duidelijk geworden dat we in onze samenleving langzaamaan steeds meer stapjes nemen richting weer ‘normaal’ leven. Zo is inmiddels bijvoorbeeld de verplichte 1,5 meter afstand gelukkig weer komen te vervallen! Daarnaast bestaan er toch ook nog maatregelen die zowel de mogelijkheden op ons congres inperken, als onze bezoekers [...]

Verplaatsing congres2021-09-24T06:45:42+00:00

our EARTH congres 2021!!!

2021-06-12T06:56:04+00:00

our EARTH congres 2021!!! Door Rogier van Rossem, 12 juni 2021 Zet vrijdag 29 oktober maar alvast in je agenda, want dan zijn we er weer! our EARTH congres, versie 2021!!! Na ons zéér succesvolle congres van 2020 werd ons door veel van de bezoekers met enige regelmaat en gezond ongeduld gevraagd wanneer we het vervolgcongres gingen organiseren, omdat het bezoek aan ons congres van vorig jaar zo ontzettend goed bevallen was... Ons allereerste congres vond plaats in februari van 2020, en was - ook al was het onze allereerste editie - boven verwachting snel, volledig uitverkocht! [...]

our EARTH congres 2021!!!2021-06-12T06:56:04+00:00

Caroline van der Plas verspreidt gezond verstand in Tweede Kamer

2021-06-11T18:32:53+00:00

Caroline van der Plas verspreidt gezond verstand in Tweede Kamer Door Barbra Middelkoop, 11 juli 2021 Op 18 mei j.l. deelden wij al een nieuwsbericht waarin wij jullie op de hoogte stelden van het op 11 mei gepubliceerde amendement m.b.t. de Wet dieren. Hierin benadrukten wij dat onduidelijkheid in de Wet dieren risico's met zich meebrengt, waarbij wij groot voorstander zijn om de formulering concreter te maken d.m.v. houderijvoorschriften. Wij waren dan ook blij verrast te zien dat er vandaag een motie gepubliceerd werd (gisteren ingediend door mw. Van Der Plas van de BoerBurgerBeweging) waarin zij de [...]

Caroline van der Plas verspreidt gezond verstand in Tweede Kamer2021-06-11T18:32:53+00:00

Achter de schermen gaan wij keihard door!

2021-05-19T21:16:10+00:00

Achter de schermen gaan wij keihard door! Door Rogier van Rossem, 19 mei 2021 Heel graag brengen wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We hebben de laatste tijd veel werk verzet achter de schermen, en zullen daar in de komende dagen meer informatie over gaan delen! Zoals de meeste inmiddels wel weten hebben we de afgelopen tijd erg hard gelobbyd in Den Haag om de dierensector beter te beschermen tijdens de corona crisis, onder andere is het ons gelukt om de dierenspeciaalzaken op de lijst van cruciale beroepen te krijgen, waardoor deze gewoon geopend konden [...]

Achter de schermen gaan wij keihard door!2021-05-19T21:16:10+00:00

Rechtszaak Afrikaanse dwergmuis op positieflijst

2021-05-19T21:14:08+00:00

Rechtszaak positieflijst en de Afrikaanse dwergmuis Door Sebastiaan Scheffer, 19 mei 2021 Nederland werkt al jaren vruchteloos aan een positieflijst. In 2018 werd een nieuwe beoordelingsmethodiek gepubliceerd, waarbij wij er al gauw van overtuigd waren dat daarmee een eenduidige, objectieve beoordeling niet mogelijk was. Daardoor ligt nog steeds de nadruk niet op de echte pijnpunten in de houderij. Voor ons reden om een rechtszaak te starten. Het doel van een positieflijst hoort te zijn om diersoorten aan te wijzen die gehouden kunnen worden, eventueel met een opsomming van voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een hoog welzijn [...]

Rechtszaak Afrikaanse dwergmuis op positieflijst2021-05-19T21:14:08+00:00

Toevoeging op de wet dieren

2021-06-03T18:41:09+00:00

Toevoeging op de wet dieren Door Barbra Middelkoop, 18 mei 2021 Op 11 mei j.l. werd een kamerstuk gepubliceerd waarin bekend werd gemaakt dat er een middels een amendement een toevoeging zal worden gedaan op artikel 2.1, eerste lid, van de wet dieren. De inhoud van dit eerste lid is op dit moment als volgt: “Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.” Met andere woorden: het [...]

Toevoeging op de wet dieren2021-06-03T18:41:09+00:00

De dierensector en de lijst van essentiële beroepen

2020-12-15T08:12:58+00:00

De dierensector en de lijst van essentiële beroepen Door Rogier van Rossem, 14 december 2020 Bij de vorige lockdown in maart is er tussen our EARTH en het ministerie al veelvuldig contact geweest aangaande het verzoek om de dierensector ook op de lijst van essentiële beroepsgroepen te krijgen. Destijds is besloten dat dit niet zou gaan gebeuren, maar dat er wel met enige coulance zou worden gekeken en waar nodig maatwerk verricht zou worden. Wel hebben we tijdens die overleggen waardevolle contacten gelegd welke we nu opnieuw benaderen. Nu er vanavond nieuwe maatregelen aangekondigd zullen gaan worden, is [...]

De dierensector en de lijst van essentiële beroepen2020-12-15T08:12:58+00:00

Registratiesysteem voor paardachtigen per 21 april 2021

2020-10-08T17:07:19+00:00

Registratiesysteem voor paardachtigen per 21 april 2021 Door Barbra Middelkoop, 8 oktober 2020 Houders van paardachtigen opgelet: Er was al langer sprake van, maar nu gaat het toch echt gebeuren: De regels m.b.t. de identificatie en registratie van paarden worden verder uitgebreid. Op dit moment is het al zo dat alle paardachtigen (dus ook hobbymatig gehouden ezels, muildieren enz.) verplicht over een paardenpaspoort en chip moesten beschikken. Daar komt per 21 april 2021 een registratie bij in een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin zal worden vastgelegd wie de houder of eigenaar van het paard [...]

Registratiesysteem voor paardachtigen per 21 april 20212020-10-08T17:07:19+00:00