Succesvol 1e Earth congres

2020-02-26T13:06:02+00:00

Succesvol 1e Earth congres Lovende kritieken zijn een blijvende herinnering aan het eerste uitverkochte Earth congres dat vrijdag 7 februari 2020 plaats vond in het fraai verzorgde Auditorium van Prins Petfoods te Veenendaal. Insteek van Our-Earth is hobby- en beroepsmatige houders van dieren te verenigen, de (Europese) lobby op te pakken en vanuit de sector te komen met een gedragen en regulerende input teneinde het dierwelzijn te verbeteren en rust en duidelijkheid te brengen onder de houders. Een breed gremium was aanwezig, eigenaren van dierentuinen, roofvogel houders, overkoepelende kattenverenigingen, de Dierenbescherming, de Raad van Beheer, de Bond voor [...]

Succesvol 1e Earth congres2020-02-26T13:06:02+00:00

Stichting our EARTH

2020-01-06T09:42:04+00:00

Stichting our EARTH De organisatie our EARTH is tot stand gekomen toen de betrokken leden op 4 september tijdens een vergadering gezamenlijk de wens uitspraken om iets concreets en constructiefs te doen om de dierhouderij in Nederland en Europa te ondersteunen. Een van de punten die we allemaal belangrijk vonden was het stimuleren en faciliteren van communicatie tussen verschillende betrokken partijen rondom het houden van dieren. Sinds die vergadering zijn we o.a. gestart met de facebookgroep, de informerende nieuwsbrieven, het actief in overleg treden en blijven met allerlei relevante organisaties en uiteraard de organisatie van ons kickoff-event: EARTH [...]

Stichting our EARTH2020-01-06T09:42:04+00:00

Resultaten van de polls

2020-01-06T09:42:20+00:00

Resultaten van de polls Tijdens de strategieavonden die in november plaatsvonden hebben we alle deelnemers een aantal stellingen voorgelegd. Sommige stellingen waren inkoppertjes, anderen waren wat meer controversieel. Het doel van deze stellingen was om duidelijk te krijgen of alle verschillende facetten binnen het houden van dieren, hoe kleurrijk en gevarieerd ook, het op hoofdlijnen met elkaar eens zouden kunnen zijn.Uit de resultaten van de polls hebben we inmiddels gelukkig kunnen aflezen dat dit op hoofdlijnen overduidelijk het geval is! Een punt dat overduidelijk uit de polls naar voren kwam was, dat we het er allemaal mee eens [...]

Resultaten van de polls2020-01-06T09:42:20+00:00

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen

2020-01-10T13:02:11+00:00

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen Zoals u in onze decembernieuwsbrief heeft kunnen lezen behandelen we meer en meer zaken waarbij uitvoervergunningen voor Bijlage B dieren zijn geweigerd omdat de legale herkomst niet bewezen wordt geacht. In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC) namelijk een nieuw CITES-richtsnoer bekend gemaakt waarin reeds bestaande wetgeving op een iets andere manier wordt uitgelegd, wat alles veel complexer maakt. Hierover liep een rechtszaak waarin op 12 december 2019 uitspraak is gedaan door de Rechtbank Amsterdam. Hiermee is een nieuw, veel strenger beleid voor het aantonen van de legale herkomst van [...]

UPDATE: CITES Bijlage B-dieren, legale herkomst aantonen2020-01-10T13:02:11+00:00

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil?

2019-12-15T07:28:17+00:00

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil? De vier hoofdpijlers waar EARTH zich op focust zijn Welzijn, Educatie, Conservatie en Kennisdeling, ofwel WECK. Een van deze pijlers is kennisdeling, maar wat bedoelen we daar nu precies mee, en wat is het verschil met educatie? Simpel gezegd gaat kennisdeling over de middelen die men inzet om kennis te bewaren en breed beschikbaar te maken. Educatie heeft betrekking op de daadwerkelijke inhoud en kwaliteit. Omdat de inhoud en kwaliteit van informatie minstens net zo belangrijk zijn als de beschikbaarheid en borging hebben we dit onderwerp dus opgedeeld in twee pijlers. [...]

Educatie en kennisdeling, wat is het verschil?2019-12-15T07:28:17+00:00

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren

2019-12-15T07:16:52+00:00

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren CITES is een internationaal verdrag dat als doel heeft te voorkomen dat wilde dier- en plantensoorten uitsterven als gevolg van internationale handel. De afkorting CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. Zo’n 30.000 dier- en plantensoorten vallen onder dit verdrag, en zijn opgenomen in appendices die oplopen in mate van bescherming. In de EU word gewerkt met Bijlagen At/m D, waarbij soorten op appendix A de strengste bescherming genieten, en soorten op appendix D de lichtste. Voor in- en uitvoer van deze dier- [...]

Problemen met vergunningen, CITES bijlage B dieren2019-12-15T07:16:52+00:00

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens

2019-12-15T07:11:12+00:00

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens? Een van de meest gestelde vragen op dit moment is nog altijd de vraag 'ben ik nou een hobbymatige- of een bedrijfsmatige fokker?' De informatie op de website van het RVO draagt nog eens bij aan de verwarring. Maar hoe komt het nu precies, dat daarover zoveel onduidelijkheid bestaat, zowel bij fokkers als bij handhavers? Om fokkers te helpen bij het beantwoorden van de vraag of zij al dan niet bedrijfsmatig zijn, staan op de website van het RVO zinnen zoals ‘U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan [...]

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens2019-12-15T07:11:12+00:00

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop

2019-12-15T06:59:06+00:00

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop Inmiddels is het een week geleden dat de strategieavonden plaatsvonden, en vanuit EARTH kunnen we wel zeggen dat dit een succes was! Er was veel belangstelling voor een eerste kennismaking met ons als organisatie, en de zalen zaten dan ook flink vol. De twee strategieavonden in Tilburg en Utrecht trokken uiteindelijk 82 mensen afkomstig van 59 verschillende partijen. Het hoofddoel van EARTH als organisatie is verbinden. We willen ervoor zorgen dat men op een laagdrempelige, transparante manier in samenwerking met elkaar in overleg kan met overheidsinstanties, politiek en elkaar. In alle gesprekken [...]

Onze strategieavonden, en het vervolg daarop2019-12-15T06:59:06+00:00

Onderhouden contact LNV

2019-12-10T21:49:41+00:00

Waardevolle gesprekken Gisteren zijn er namens EARTH gesprekken gevoerd met de directie van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en stakeholders in zeer uiteenlopende sectoren. Hierbij is wederom bevestigd dat de dialoog uitstekend bijdraagt aan, en het juiste pad blijkt voor, het behalen van resultaten. Tijdens deze gesprekken hebben we besproken waar de raakvlakken liggen, en op welke wijze het LVN het beste met partijen als EARTH kan samenwerken. Hieruit blijkt dat de proactieve rol van EARTH precies de nieuwe koers is die de overheid gezamenlijk met de sectoren wil inslaan. Hiermee liggen de mogelijkheden om zelf structureel bij [...]

Onderhouden contact LNV2019-12-10T21:49:41+00:00

Kennismakings- en strategieavond EARTH

2019-12-10T21:47:03+00:00

Be part of the solution! Wilt u ook meer grip krijgen op de ontwikkeling van wetgeving en beleid voor uw eigen sector? Zowel de publieke opinie als het beleid over het houden van dieren veranderen. De maatschappelijke verdeeldheid lijkt hierbij steeds sterker te worden en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan wordt daardoor steeds lastiger. Deze veranderingen zijn voornamelijk ingegeven door de grote hoeveelheid eenzijdige, onjuiste informatie die via allerlei kanalen verspreid wordt. Een verkeerde voorstelling van zaken beïnvloedt zo al jaren het beleid in Nederland en de rest van Europa. Tot nu toe hebben [...]

Kennismakings- en strategieavond EARTH2019-12-10T21:47:03+00:00