Verplaatsing congres

2021-09-24T06:45:42+00:00

Verplaatsing our EARTH congres 2021 Door Barbra Middelkoop, 23 september 2021 Wij vinden het belangrijk dat ons congres, inclusief de zo geliefde netwerkmomenten, op een geheel vrije manier kan plaatsvinden, zodat we jullie de gezellige, bruisende congresdag kunnen bieden die jullie van ons gewend zijn! In de laatste persconferentie is duidelijk geworden dat we in onze samenleving langzaamaan steeds meer stapjes nemen richting weer ‘normaal’ leven. Zo is inmiddels bijvoorbeeld de verplichte 1,5 meter afstand gelukkig weer komen te vervallen! Daarnaast bestaan er toch ook nog maatregelen die zowel de mogelijkheden op ons congres inperken, als onze bezoekers [...]

Verplaatsing congres2021-09-24T06:45:42+00:00

our EARTH congres 2021!!!

2021-06-12T06:56:04+00:00

our EARTH congres 2021!!! Door Rogier van Rossem, 12 juni 2021 Zet vrijdag 29 oktober maar alvast in je agenda, want dan zijn we er weer! our EARTH congres, versie 2021!!! Na ons zéér succesvolle congres van 2020 werd ons door veel van de bezoekers met enige regelmaat en gezond ongeduld gevraagd wanneer we het vervolgcongres gingen organiseren, omdat het bezoek aan ons congres van vorig jaar zo ontzettend goed bevallen was... Ons allereerste congres vond plaats in februari van 2020, en was - ook al was het onze allereerste editie - boven verwachting snel, volledig uitverkocht! [...]

our EARTH congres 2021!!!2021-06-12T06:56:04+00:00

Caroline van der Plas verspreidt gezond verstand in Tweede Kamer

2021-06-11T18:32:53+00:00

Caroline van der Plas verspreidt gezond verstand in Tweede Kamer Door Barbra Middelkoop, 11 juli 2021 Op 18 mei j.l. deelden wij al een nieuwsbericht waarin wij jullie op de hoogte stelden van het op 11 mei gepubliceerde amendement m.b.t. de Wet dieren. Hierin benadrukten wij dat onduidelijkheid in de Wet dieren risico's met zich meebrengt, waarbij wij groot voorstander zijn om de formulering concreter te maken d.m.v. houderijvoorschriften. Wij waren dan ook blij verrast te zien dat er vandaag een motie gepubliceerd werd (gisteren ingediend door mw. Van Der Plas van de BoerBurgerBeweging) waarin zij de [...]

Caroline van der Plas verspreidt gezond verstand in Tweede Kamer2021-06-11T18:32:53+00:00

Achter de schermen gaan wij keihard door!

2021-05-19T21:16:10+00:00

Achter de schermen gaan wij keihard door! Door Rogier van Rossem, 19 mei 2021 Heel graag brengen wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We hebben de laatste tijd veel werk verzet achter de schermen, en zullen daar in de komende dagen meer informatie over gaan delen! Zoals de meeste inmiddels wel weten hebben we de afgelopen tijd erg hard gelobbyd in Den Haag om de dierensector beter te beschermen tijdens de corona crisis, onder andere is het ons gelukt om de dierenspeciaalzaken op de lijst van cruciale beroepen te krijgen, waardoor deze gewoon geopend konden [...]

Achter de schermen gaan wij keihard door!2021-05-19T21:16:10+00:00

Rechtszaak Afrikaanse dwergmuis op positieflijst

2021-05-19T21:14:08+00:00

Rechtszaak positieflijst en de Afrikaanse dwergmuis Door Sebastiaan Scheffer, 19 mei 2021 Nederland werkt al jaren vruchteloos aan een positieflijst. In 2018 werd een nieuwe beoordelingsmethodiek gepubliceerd, waarbij wij er al gauw van overtuigd waren dat daarmee een eenduidige, objectieve beoordeling niet mogelijk was. Daardoor ligt nog steeds de nadruk niet op de echte pijnpunten in de houderij. Voor ons reden om een rechtszaak te starten. Het doel van een positieflijst hoort te zijn om diersoorten aan te wijzen die gehouden kunnen worden, eventueel met een opsomming van voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een hoog welzijn [...]

Rechtszaak Afrikaanse dwergmuis op positieflijst2021-05-19T21:14:08+00:00

Toevoeging op de wet dieren

2021-06-03T18:41:09+00:00

Toevoeging op de wet dieren Door Barbra Middelkoop, 18 mei 2021 Op 11 mei j.l. werd een kamerstuk gepubliceerd waarin bekend werd gemaakt dat er een middels een amendement een toevoeging zal worden gedaan op artikel 2.1, eerste lid, van de wet dieren. De inhoud van dit eerste lid is op dit moment als volgt: “Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.” Met andere woorden: het [...]

Toevoeging op de wet dieren2021-06-03T18:41:09+00:00

De dierensector en de lijst van essentiële beroepen

2020-12-15T08:12:58+00:00

De dierensector en de lijst van essentiële beroepen Door Rogier van Rossem, 14 december 2020 Bij de vorige lockdown in maart is er tussen our EARTH en het ministerie al veelvuldig contact geweest aangaande het verzoek om de dierensector ook op de lijst van essentiële beroepsgroepen te krijgen. Destijds is besloten dat dit niet zou gaan gebeuren, maar dat er wel met enige coulance zou worden gekeken en waar nodig maatwerk verricht zou worden. Wel hebben we tijdens die overleggen waardevolle contacten gelegd welke we nu opnieuw benaderen. Nu er vanavond nieuwe maatregelen aangekondigd zullen gaan worden, is [...]

De dierensector en de lijst van essentiële beroepen2020-12-15T08:12:58+00:00

Registratiesysteem voor paardachtigen per 21 april 2021

2020-10-08T17:07:19+00:00

Registratiesysteem voor paardachtigen per 21 april 2021 Door Barbra Middelkoop, 8 oktober 2020 Houders van paardachtigen opgelet: Er was al langer sprake van, maar nu gaat het toch echt gebeuren: De regels m.b.t. de identificatie en registratie van paarden worden verder uitgebreid. Op dit moment is het al zo dat alle paardachtigen (dus ook hobbymatig gehouden ezels, muildieren enz.) verplicht over een paardenpaspoort en chip moesten beschikken. Daar komt per 21 april 2021 een registratie bij in een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin zal worden vastgelegd wie de houder of eigenaar van het paard [...]

Registratiesysteem voor paardachtigen per 21 april 20212020-10-08T17:07:19+00:00

Twee aardappelkroketjes voor zeldzame Bairds tapir

2020-10-06T12:28:43+00:00

Twee Aardappelkroketjes voor zeldzame Bairds tapir Door Barbra Middelkoop, 7 oktober 2020 De Franklin Park Zoo in Boston had een primeur toen er op 29 september een tweeling geboren werd bij hun Bairds Tapir Abby. De verzorgers hebben de tweeling al liefkozend omgedoopt tot de ‘TapirTotTwins’, wat een woordspeling is van ‘Tatertots’: aardappelkroketjes. Hoewel tweelingen bij tapirs überhaupt al ongelooflijk zeldzaam zijn, is het voor zover bekend bij deze specifieke tapirsoort zelfs nog nooit eerder voorgekomen! Omdat tweelingdracht extra risico’s met zich meebrengt werd Abby gedurende haar gehele 13 maanden draagtijd nauwlettend in het oog gehouden. Rond [...]

Twee aardappelkroketjes voor zeldzame Bairds tapir2020-10-06T12:28:43+00:00

Informatieavond certificering gifslanghouders

2020-10-14T17:58:19+00:00

Informatieavond certificering gifslangen Door Rogier van Rossem, 10 september 2020 Op vrijdagavond 9 oktober en vrijdagavond 16 oktober vinden vanaf 19:30 de informatieavonden certificering gifslangen plaats in reptielenhuis de Aarde te Breda. Op deze avond zullen we informatie bieden aan houders van gifslangen en toekomstige houders aangaande het landschap omtrent het legaal houden van giftige slangen. LET OP: de infoavond van 16 oktober is wegens de verscherping van de coronamaatregelen voor dit moment uitgesteld. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de avond te laten doorgaan in de vorm van een webinar, de definitieve nieuwe datum hiervoor volgt nog. [...]

Informatieavond certificering gifslanghouders2020-10-14T17:58:19+00:00