Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

EARTH congres 2020

7 februari 2020, te Veenendaal

Op vrijdag 7 februari 2020 vond het allereerste EARTH congres plaats. Bedoeld voor iedereen die dieren houdt, van de particuliere liefhebber tot en met de eigenaar van een dierentuin, en iedereen daar tussenin!

De publieke opinie over het houden van dieren verandert namelijk en in recente wetsvoorstellen zien we dit ook terug. Wij bij Stichting our EARTH houden er niet van om achteraf pas te reageren op veranderend beleid. In plaats daarvan zorgen we liever dat jij een plekje aan de overlegtafel krijgt zodat beleid wordt opgesteld in samenwerking met jou: de dierenliefhebber.

Wat doet EARTH daar dan voor?

Beleid omtrent het houden van dieren moet niet worden opgesteld vanuit een ivoren toren. Die moet worden opgesteld, met de spreekwoordelijke voeten in de klei! Dieren en hun houders zijn immers niet in hokjes te plaatsen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en als u een beetje op ons lijkt wilt u zich ook graag inzetten om dierenwelzijn te borgen en positief te beïnvloeden, toch?

Een aantal van jullie zijn al bij onze voorbereidende strategieavonden geweest, en hoewel daar de verschillen soms groot waren werd al snel duidelijk dat we het op de hoofdlijnen sterk met elkaar eens zijn: beleid moet te allen tijden zowel effectief als functioneel zijn. Geen overbodige regels, en geen regels die een negatieve impact hebben op goede manieren van houden. Dierenwelzijn voorop!

Over het congres

Dit congres stond bomvol met interessante presentaties, onder andere over dierenwelzijn en diergedrag, maar ook een heel informatieve lezing over hoe de huidige wetgeving in elkaar steekt. Nadat we ons allemaal hadden volgezogen met al die informatie sloten we de dag af met een paneldiscussie waar u – indien u dit wenst – ook zelf aan kon deelnemen. De resultaten van het congres zijn de basis waarop Stichting our EARTH verder zal bouwen aan goede communicatie met overheidsinstanties en andere relevante partijen.

Dagprogramma

De deuren zullen openen om 09:00 uur, waarna we om 09:30 uur de dag zullen starten met een welkomstwoord van Sacha Gaus.

hoogleraar dierwelzijn Dr. Ir. Bas Rodenburg van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar het verbeteren van de methodes om het welzijn van dieren te meten. Rodenburg wil zich vooral richten op gedragsindicatoren en methodes waarbij dieren zelf ‘gevraagd’ worden hoe zij hun leefomgeving beleven.

Onze eigen Sebastiaan Scheffer en Erna Philippi zijn specialisten op het gebied van huidige geldende wetgeving omtrent het houden van dieren. Als geen ander kunnen zij uitleggen waar op dit moment de schoen wringt.

Marco Westerhof is zeer nauw betrokken bij de vele organisaties die zich in Nederland bezig houden met de opleiding van de nieuwe generatie dierhouders.

Hoogleraar diergedrag Dr. Saskia Arndt van de Universiteit Utrecht wil door middel van haar onderzoek meer inzicht krijgen in de belevingswereld van dieren. “Omdat we gedrag kunnen waarnemen is gedrag het belangrijkste kenmerk van het aanpassingsvermogen, de cognitieve vaardigheden en de emotionele toestand van een dier. Het welzijn van een dier komt voor een belangrijk deel in gedrag tot uitdrukking.”

Voorafgaand aan de paneldiscussie waarmee de dag wordt afgesloten vertelt onze eigen Rogier over het belang van de ontwikkeling van een roadmap die goed aansluit op de behoeften uit het veld.

Middels deelname aan de paneldiscussie kunt u zelf bijdragen aan de inhoud van de roadmap

Voor de deelnemers met toegang tot de netwerkborrel sluiten we de dag af, in gesprek met elkaar, onder het genot van een drankje

Blijf op de hoogte, en meld je aan voor onze nieuwsbrief