FAQ items aan het laden...
Home2021-06-11T19:41:31+00:00

Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Dierenwelzijn op de eerste plaats

De publieke opinie over het houden van dieren verandert. De samenleving staat meer en meer kritisch tegenover het houden van dieren, en ook in recente wetsvoorstellen zien we dit terug. In onze optiek is een kritische houding essentieel voor verbetering. Daarbij dient dierwelzijn voorop te worden gesteld, en moet de expertise van dierhouders beter benut worden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving en beleid.

AANLEIDING

De laatste jaren worden met regelmaat wetsvoorstellen gedaan (en aangenomen) die op dierwelzijn geen enkele positieve invloed hebben, maar wel het houden van dieren beogen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de positieflijst: diersoorten waarmee er zich nauwelijks problemen voordoen wil men verbieden, en diersoorten waar juist het zwaartepunt van de welzijnsproblematiek ligt stelt men vrij van beoordeling. Tot nu toe hebben wij als particuliere en professionele dierhouders steeds alleen achteraf gereageerd middels juridische procedures. Omdat deze wetsvoorstellen voor een rechter steeds geen stand weten te houden, en bovendien niet het welzijn van dieren als voornaamste kernwaarde hebben zijn wij van mening dat input vanuit professionele, én particuliere experts cruciaal is. Wij zetten ons in voor goede voorlichting van – en communicatie met – beleidsmakers in Nederland en Europa

ONZE KERNWAARDEN

Bij keuzes rondom dieren dient welzijn de eerste overweging te zijn. Zowel bij de overweging voor welke soorten aanscherping van de wetgeving noodzakelijk is als bij de bepaling op welke manier men een soort zou moeten houden en verzorgen. Wanneer men zich in de cijfers verdiept moet al snel de conclusie getrokken worden dat in de particuliere houderij het zwaartepunt van welzijnsproblematiek ligt bij de soorten die ook het vaakst als huisdier worden gehouden: Honden, katten, konijnen, cavia’s… Het zou goed zijn om gezamenlijk na te denken over hoe we in Nederland deze problemen zouden kunnen aanpakken.

Een belangrijke stap bij de verhoging van dierwelzijn is goede educatie van houders. Niet alleen van professionals, maar vooral ook van particulieren. Er is in het besluit houders van dieren een mooie start gemaakt met o.a. de vakbekwaamheidsbewijzen, en de verplichting tot schriftelijke voorlichting bij de verkoop van een dier. In onze optiek kan daarnaast ook meer verantwoording bij de koper worden gelegd. De verplichte voorlichting kan bovendien nog veel specifieker, en grondiger.

Bij conservatie wordt vaak gedacht aan beschermde natuurgebieden. Soms is bekend dat dierentuinen deelnemen aan fokprogramma’s. De bijdrage vanuit particulieren is echter vaak onderbelicht. Bovendien liggen daar nog vele mogelijkheden die momenteel niet optimaal benut worden, terwijl veel soortspecifieke expertise zich onder particuliere houders bevindt. Vanuit verschillende verenigingen zijn succesvolle conservatie-initiatieven ontstaan en niet zelden doen de eerste kweeksuccessen met diersoorten zich bij particuliere houders voor. Hier liggen daarom nog veel kansen voor het bijdragen aan conservatieprojecten voor zowel professionals als voor particuliere experts. Ook op het gebied van (financiële) ondersteuning van reeds bestaande conservatieprojecten zouden zowel particulieren als het bedrijfsleven zich nog meer verdienstelijk kunnen maken.

Het borgen van kennis wordt meer en meer een belangrijk item. Daar waar men zich vroeger aansloot bij een vereniging om kennis te vergaren, is het onder de jongere dierhouders meer en meer gebruikelijk om hun heil op internet te zoeken. Verenigingen melden een merkbare vergrijzing en zonder aanwas van jongere leden om de kennis aan over te dragen, of gestructureerde borging van deze kennis, gaat veel verloren. Het is noodzakelijk om actief op zoek te gaan naar middelen om de huidige kennis vast te leggen, en te delen. Dierwelzijn en de ontwikkelingen binnen de houderij zullen daar direct de vruchten van plukken.

Wie zijn wij?

Het team van Stichting our EARTH bestaat uit 6 personen, elk met hun eigen expertise. Vrijwel elke sector binnen de dierhouderij wordt binnen ons team vertegenwoordigd, waarmee we de samenwerking met verenigingen en organisaties in de dierhouderij zo hecht mogelijk willen houden. Graag stellen wij een deel van de drijvende krachten achter onze organisatie aan u voor:

ONZE DOELEN

Door onze goede contacten met zowel Nederlandse als Europese politici zetten wij ons in voor wetgeving welke gebaseerd is op wetenschappelijke gegevens en dierwelzijn als eerste uitgangspunt heeft. Een open, respectvolle dialoog is hierbij de belangrijke basis.

We helpen particuliere houders en verenigingen de mogelijkheden te vinden om deel te nemen aan conservatieprojecten en hebben als kernwaarde dat het houden van dieren ook de bescherming van dieren en hun herkomstgebieden zou moeten ondersteunen al dan niet via een commerciële weg.

Ten behoeve van het voortbestaan van de houderij is het belangrijk dat de kennis die binnen verenigingen aanwezig is op een gemakkelijke manier kan worden vastgelegd en gedeeld. Het belang van dierwelzijn en toekomstbestendigheid gaat hierbij voor op ieder ander (al dan niet persoonlijk) belang.

Laatste nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Onze samenwerkingspartners zijn: