Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Bedrijfsmatig of hobbymatig, waar ligt de grens?
Door Barbra Middelkoop, 1 december 2019

Een van de meest gestelde vragen op dit moment is nog altijd de vraag ‘ben ik nou een hobbymatige- of een bedrijfsmatige fokker?’ De informatie op de website van het RVO draagt nog eens bij aan de verwarring. Maar hoe komt het nu precies, dat daarover zoveel onduidelijkheid bestaat, zowel bij fokkers als bij handhavers?

Om fokkers te helpen bij het beantwoorden van de vraag of zij al dan niet bedrijfsmatig zijn, staan op de website van het RVO zinnen zoals ‘U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.’ Dit is een zin die door de wetgeving en jurisprudentie verder niet gedragen wordt. Uit gesprekken die wij voerden met RVO en NVWA blijkt dan ook dat zij zich bij de uitvoering van hun (handhavings-)werkzaamheden baseren op de nota van toelichting bij de wet, en niet op de wet zelf. Deze nota van toelichting heeft echter geen enkele juridische waarde. Verder wordt er ook geen rekening gehouden met al bestaande jurisprudentie, wat wel zou moeten.

Uit bestaande jurisprudentie valt op te maken dat een rechter bij de beoordeling van bedrijfsmatigheid uitgaat van de volgende punten:
* Er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
* er is structureel sprake van deelname aan het maatschappelijke verkeer;
* er is sprake van een winstverwachting over langere termijn.
Verder moet er volgens jurisprudentie bij de berekening van deze winstverwachting rekening worden gehouden met de gemaakte kosten en met te verwachten tegenslagen bij levende have.

Het antwoord op de vraag ‘ben ik een bedrijfsmatige fokker?’ is dus niet simpelweg te beoordelen met stellingen zoals ‘U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden’. Vraagt u zich af of u bedrijfsmatig of hobbymatig fokt? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen we u op basis van uw situatie adviseren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief