Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Succesvol 1e Earth congres
Door Rachel Dijkhorst – Noij, 21 februari 2020

Lovende kritieken zijn een blijvende herinnering aan het eerste uitverkochte Earth congres dat vrijdag 7 februari 2020 plaats vond in het fraai verzorgde Auditorium van Prins Petfoods te Veenendaal.

Insteek van Our-Earth is hobby- en beroepsmatige houders van dieren te verenigen, de (Europese) lobby op te pakken en vanuit de sector te komen met een gedragen en regulerende input teneinde het dierwelzijn te verbeteren en rust en duidelijkheid te brengen onder de houders.

Een breed gremium was aanwezig, eigenaren van dierentuinen, roofvogel houders, overkoepelende kattenverenigingen, de Dierenbescherming, de Raad van Beheer, de Bond voor Vogelliefhebbers, houders van reptielen, de FNRS en vele andere partijen. Sacha Gaus acteerde als dagvoorzitter, deed dat op een vlotte en warme wijze en haakte in haar openingswoord regelmatig aan bij de praktijk. Zij nodigde de aanwezigen uit tot een inhoudsvolle en respectvolle discussie en die kwam ook zeker op gang.

De sprekers zijn er in geslaagd interessante presentaties te geven waarbij dierwelzijn centraal stond. Vanuit zijn eigen onderzoeksterrein vertelde hoogleraar dr. Ir. Bas Rodenburg, verbonden aan de Universiteit Utrecht, over zijn onderzoek naar het verbeteren van de methodes om het welzijn van dieren te meten aan de hand van gedragsindicatoren. Een onderzoek waarbij dieren ook zelf worden bevraagd hoe zij hun leefomgeving ervaren. Een onderzoek dat voor houders van dieren interessante, nieuwe invalshoeken oplevert.

Erna Philippi-Gho en Sebastiaan Scheffer deelden hun ervaringen met de problematische invoering van de positieflijst. Als juriste voerde Erna mede vanuit het PVH reeds vele succesvolle rechtszaken tegen de overheid die op basis van onvoldoende onderzoek en systematiek specifieke wet- en regelgeving doorvoert. Beiden onderschreven het uitgangspunt dat dierwelzijn nimmer in het geding mag zijn maar over het onderzoek en de vaststelling of specifieke dieren op een voor hen acceptabele manier gehouden kunnen worden is dus veel te zeggen. Een goede, inhoudelijke input vanuit de sector is op dit punt dan ook zeer wenselijk.

Marco Westerhof gaf in zijn vlotte lezing aan hoe we door middel van educatie de sector naar een hoger plan kunnen tillen. Een van zijn stellingen was dat je als sector zo sterk bent als je zwakste schakel. Kennisdeling en educatie zijn dan ook niet voor niks enkele van de pijlers die Our-Earth hanteert. De handen ineenslaan, opleidingen nog meer verbinden met de praktijk zou voor de sector een prima uitgangspunt zijn.

Hoogleraar diergedrag dr. Saskia Arndt, eveneens verbonden aan de Universiteit, gaf in haar presentatie aan hoe ze door middel van haar onderzoek meer inzicht wil krijgen in de belevingswereld van dieren wil krijgen. Ze gaf aan dat gedrag hetgeen is wat we kunnen waarnemen en dat het daardoor het belangrijkste kenmerk is van het aanpassingsvermogen, de cognitieve vaardigheden en emotionele toestand van een dier. Hierdoor kunnen we aan de hand van het gedrag van dieren hun welzijn afleiden. Het zou mooi zijn als de uitkomsten van dergelijk onderzoek worden gedeeld met de sector en benut door de overheid.

Rogier van Rossem, onder andere verbonden aan Our-Earth, werkt al enige tijd aan de ontwikkeling van een roadmap waarin uitgangspunten en nadere uitwerkingen daarvan vanuit de sector zijn opgetekend en daardoor dus goed aansluiten op de behoeften vanuit de sector. Daarmee recht doende aan dieren én houders. Hij gaf aan dat hij in gesprek wil met alle belangenhouders om informatie op te halen alvorens aan het einde van dit jaar met een strategisch document te kunnen komen.

Tijdens de paneldiscussie werden een aantal stellingen behandeld en vooral veel vragen vanuit de zaal besproken door de verschillende sprekers. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel waar veel (nieuwe) contacten werden aangehaald en partijen met zeer verschillende achtergronden en invalshoeken op respectvolle wijze met elkaar het gesprek aan gingen en inzicht kregen in elkaars werelden.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief