Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Twee Aardappelkroketjes voor zeldzame Bairds tapir
Door Barbra Middelkoop, 7 oktober 2020

De Franklin Park Zoo in Boston had een primeur toen er op 29 september een tweeling geboren werd bij hun Bairds Tapir Abby. De verzorgers hebben de tweeling al liefkozend omgedoopt tot de ‘TapirTotTwins’, wat een woordspeling is van ‘Tatertots’: aardappelkroketjes.

Hoewel tweelingen bij tapirs überhaupt al ongelooflijk zeldzaam zijn, is het voor zover bekend bij deze specifieke tapirsoort zelfs nog nooit eerder voorgekomen! Omdat tweelingdracht extra risico’s met zich meebrengt werd Abby gedurende haar gehele 13 maanden draagtijd nauwlettend in het oog gehouden. Rond de bevalling werd ze rond de klok gemonitord door een toegewijd team dat rekening hield met alle mogelijke scenario’s zodat ze overal op waren voorbereid. Tijdens de bevalling traden wat complicaties op, waardoor Abby, en een van de ‘TapirTots’ even geholpen moesten worden.

Tijdens hun eerste checkup, op 1 dag oud, wogen de jonge tapirtjes beiden net iets onder de 4,5 kg, waarmee ze ongeveer half zoveel wegen als normaal voor deze soort op die leeftijd. Een toegewijd team houdt ze daarom rond de klok in de gaten, en om ervoor te zorgen dat de tapirtjes goed aankomen worden ze door de verzorgers 24 uur per dag elke twee uur met de fles bijgevoed. Op de website van Franklin Park Zoo en op hun social media pagina’s zullen regelmatig updates geplaatst worden met de hashtag #TapirTotTwins.

De Baird’s tapir (Tapirus bairdii) is zeer zeldzaam, en komt in het wild voor in Midden-Amerika, van Mexico tot Colombia. De IUCN Redlist heeft ze geclassificeerd als met uitsterven bedreigd. De oorzaak hiervan is voornamelijk het verlies van habitat door ontbossing, en bejaging. Naar schatting is in de afgelopen 40 jaar ongeveer 70% van hun natuurlijke habitat verloren gegaan en in de afgelopen 33 jaar is de populatie Bairds tapirs met meer dan 50% afgenomen! De ondersteuning van wilde populaties door middel van kweekprogramma’s in dierentuinen is daardoor helaas bittere noodzaak. Ook Abby en haar twee kleine aardappelkroketjes zijn onderdeel van een secuur uitgestippeld fokprogramma, ‘SSP’ genoemd (SSP staat voor ‘Species Survival Programme’). Abby heeft al vier keer eerder succesvol jongen grootgebracht welke ook allen zijn opgenomen in het fokprogramma voor behoud van de Bairds tapir. Zij heeft op deze manier samen met haar team van verzorgers een extreem belangrijke bijdrage geleverd om uitsterven van haar soort te voorkomen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief