Welzijn

Educatie

Conservatie

Kennisdeling

Registratiesysteem voor paardachtigen per 21 april 2021
Door Barbra Middelkoop, 8 oktober 2020

Houders van paardachtigen opgelet:

Er was al langer sprake van, maar nu gaat het toch echt gebeuren: De regels m.b.t. de identificatie en registratie van paarden worden verder uitgebreid.

Op dit moment is het al zo dat alle paardachtigen (dus ook hobbymatig gehouden ezels, muildieren enz.) verplicht over een paardenpaspoort en chip moesten beschikken. Daar komt per 21 april 2021 een registratie bij in een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierin zal worden vastgelegd wie de houder of eigenaar van het paard is en waar het paard gehouden wordt. Wanneer het dier verhuisd voor langer dan 90 dagen dient de verplaatsing te worden bijgehouden in het systeem. Voor tijdelijke verplaatsingen (bijvoorbeeld naar een dekstation voor korter dan 90 dagen) is een notitie in de eigen administratie voldoende.

De uitbreiding van deze regels is een gevolg van de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening die op in 221 inwerking treedt. Alle paardenhouderijen in Nederland dienen daardoor te worden vastgelegd in deze database van de overheid, en ook de paarden die zich op de locatie bevinden moeten worden ingeschreven. Als houderij wordt iedere locatie gezien waar meer dan 30 dagen een of meer paarden gehouden worden.

Voor meer informatie zie ook het artikel op de website van LTO.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief