Barbra Middelkoop

“Barbra wil ervoor zorgen dat het beleid op het gebied van het houden van dieren en planten beter aansluit op wat in de praktijk daadwerkelijk nodig is. Door met haar team goede contacten in de politiek te onderhouden en koesteren opent zich de weg naar respectvol overleg. Het zou mooi zijn als dit erin kan resulteren dat de experts uit het veld – zoals de houders en kwekers zelf – vaker geconsulteerd worden voordat beleid wordt opgesteld.”

Barbra is sinds ruim tien jaar werkzaam in het bedrijfsleven, waar zij onder andere functies vervuld heeft in consultancy, software ontwikkeling en het managen van projecten en teams. Hoewel dieren geen onderdeel uitmaakten van deze dagelijkse werkzaamheden, zijn zij toch altijd een belangrijk aspect in haar leven. Zo leerde Barbra op de leeftijd van slechts 6 jaar al paardrijden, en heeft ze op latere leeftijd ook zelf paarden gehouden en gefokt. Allerlei soorten knaagdieren en vogels werden gehouden, en toen Barbra zich in het specifiek ging interesseren in (kleinere) buideldieren zoals sugargliders en opossums kwamen er een aantal prachtige regenwoudterraria voor deze dieren.

Tijdens haar opleiding diermanagement aan het Van Hall in Leeuwarden verdiepte Barbra zich in wetgeving rondom het houden van exotische zoogdieren, en toen zij in 2005 – tijdens deze studie – haar eerste eigen bedrijf startte was het geven van voorlichting over wetgeving een van de activiteiten. Sinds 2016 geeft Barbra lezingen over o.a. bedrijfsmatigheid, CITES, de positieflijst en de unielijst, en begeleidt ze cliënten bij juridische procedures in bestuursrechtelijke zaken. Barbra is actief (geweest) in vele verenigingen en initiatieven, waaronder een paardenstamboek, een hondenrasvereniging, en organisaties die de belangen van de dierensector behartigen, zoals het Platform Verantwoord Huisdierenbezit waar zij onderdeel uitmaakte van een strategiegroep. Verder werkt zij als docent voor het Collective of Animal and Plantstakeholders en is zij examinator vakbekwaamheid overige zoogdieren.

Met de oprichting van EARTH, en in samenwerking met de experts die onderdeel uitmaken van deze groep, wil Barbra ervoor zorgen dat het beleid op het gebied van het houden van dieren en planten beter aansluit op wat in de praktijk daadwerkelijk nodig is. Door met haar team goede contacten in de politiek te onderhouden en koesteren opent zich de weg naar respectvol overleg. Het zou mooi zijn als dit erin kan resulteren dat de experts uit het veld – zoals de houders en kwekers zelf – vaker geconsulteerd worden voordat beleid wordt opgesteld.

Barbra houdt heden ten dage geen paarden meer, maar heeft daarvoor in de plaats een kleine collectie exotische dieren, evenals twee honden, twee katten en een flink aantal raskippen.

  • Organisatorische duizendpoot

  • Docent en examinator

Meld je aan voor onze nieuwsbrief